Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2009-04-25

4. S E N O J I EUROPA

Publikuota: Kita

4. S E N O J I  EUROPA Čia ir toliau pateikiama medžiaga - pagal Mariją Gimbutienę

SENOSIOS EUROPOS  k u l t ū r a - tai sėslių ir ramių žemdirbių matricentrinė kultūra (kai visuomenėje vyrauja moterys). Ji išugdė nuostabų keramikos meną ir architektūrą.
Tai  DIDŽIOSIOS deivės garbintojų kultūra, n e ž i n o j u s i  suverenių vaisinančių ir kariaujančių vyriškų dievų, būdingų indoeuropiečiams (dabartiniams mums).
Senosios Europos kultūra iškilo VII tūkstantmetį pr.Kr. - anksčiau už Egipto kultūrą.

N E O L I T A S (Naujasis akmens amž.) 7000 - 5500 m. pr Kr.
Senoji Europa gyveno tarp 7 ir 2,5 tūkstantmečio pr.Kr.

Senosios Europos r i b o sNeolito kultūra buvo paplitusi  visuose Balkanuos, Dunojaus žemupyje bei vidupyje, Šiaurėje siekė Dniestrą (Moldavija bei vakarų Ukrainą), vakaruose plito apie Adrijos jūrą ir pamažu apoėmė Viduržemio jūros krantus.    (V i s u s  paminėtus Senosios Europos ribos objektus matote žemėlapyje. Mano pieštas)

I. Civilizacijai atsirasti (kaip matot, ji atsiranda pietrytinėje Europoje) 7000-6500m. pr.Kr. padėjo klimato atšilimas, pagerėjęs susisiekimas, laivyba bei prekyba.
Graikijoje būta išsivysčiusios gyvulininkystės (turėjo visus naminius gyvulius, išskyrus arklį) ir žemdirbystės (sėjo kelių rūšių kviečius, miežius, avižas, vikius). Būta ir keramikos. Statė keturkampius namus iš nedegtų plytų ir plūkto molio.

Patiko (0)


Atgal į: 4. S E N O J I EUROPA