Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2009-12-16

5** TAISYKLĖS

Publikuota: Kita

5** SKYRYBA

1.Taisyklė.  Brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio

BRŪKŠNYS rašomas, kai sakinyje praleista sudurtinio tarinio jungtis, o vardinė dalis reiškiama daiktavardžio vardininku., kiekinio skaitvardžio vardininku ar bendratimi.

Vilnius mūsų sostinė …… daiktav. vardininkas.

Vilnius labai gražus ……….. būdvardžio vardin.

Vilnius visas išsipuošęs …..dalyvio vardininkas.

Vilnius artimas ir savas ….. įvardžio vardininkas.

Dukart du keturi ………….. kiekinio skaiv.vardin.

Mano pomėgis - skaityti knygas …… bendratis.

BRŪKŠNĮ r a š o m e , kai:

1.prieš vardinę dalį yra dalelytės tai, štai.

Mokslas – tai šviesa. Purpurinė rožė – štai grožis.

2.kai gretimųjų pasakymų antroje dalyje numanomas pirmoje dalyje buvęs žodis. Dieną šviečia saulė, o naktį mėnulis.

3.kai praleistas grynasis tarinys. Visas žaidėjų būrys - lauke.

Ne r a š y t i n a s brūkšnys,  kai tarinio vardinė dalis  jungiama su veiksniu žodeliais kaip, lyg, tartum. Mūsų raumenys _ kaip plienas.

ŠTAI visa brūkšnio rašymo tarp VEIKSNIO ir TARINIO (sudurtinio tarinio vardinės dalies)  TAISYKLĖ. Prašau gerai įsiskaitykite, įsiminkite, o kitame įraše duosiu pratimąKitų skyrybos taisyklų ( jų gal dar apie 13)  dabar taip smukiai nerašysiu (nes tai labai didelis darbas), duosiu tik pavadinimą ir kelis pavyzdėlius. Taigi JŪS pamatysite, kokias taisykles reikia pakartoti, kad mokėtumėte skyrybą.

Patiko (0)


Atgal į: 5** TAISYKLĖS