Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2009-08-03

15. B A L T A I BUVO, YRA ir BUS

Publikuota: Kita

15. BALTAI yra, o laikas brėžia naujas jų priešistorines ribas.

DAR reikia pasakyti, kad baltus tradiciškai skirstome į  v a k a r i n i u s baltus - tai prūsai ir  r y t i n i u s - lietuviai ir latviai.

Žiūrime (žemėlapis BALTŲ priešistoris) į diždiulius priešistorinius baltų gyventus plotus ir į dabartinę Lietuvą, Latviją ir Prūsiją (dabar rusų valdoma Kaliningrado sritis).  Kas nutiko - iš rytų į čia plūdo slavai (rusai…), o iš vakarų - germanai (vokiečiai…). Baltai iš tų plotų nebuvo išstumti, o tik susimaišė su gausesniais ateiviais ir asimiliavosi. Apie vienus ir kitus keletą žodžių.

GERMANAI.

Manoma, kad germanų protėvynė buvusi Skandinavijoje, Danijos salyne ir Elbės žemupyje. Iš čia  jie II tūkstantm. pr.Kr. pabaigoje ėmė plisti į visas puses ir VIII a. pr.Kr. atsiranda netoli Vyslos žemupio - pasiekė prūsus. Bet jų bendravimo su prūsais beveik neaptinkama. Germanų ryšiai su baltais, matyt sustiprėjo,kai II a. pr.Kr. iš Skandinavijos į Oderio-Vyslos sritį ėmė keltis rytų germanai, tarp jų ir gotai. Jie jau artimiau ėmė  bendrauti su vakarų baltais - prūsais, kurie tada jau buvo aiškiai atsiskyrę nuo kitų baltų.

Taigi, vakarų baltai sąlyginai ramiai gyveno nemažuose Vakarų Europos plotuose maždaug apie 1800 metų.

Šiais laikais germanais vadinamos germanų kalbomis kalbančios tautos: vokiečiai, anglai, danai, norvegai, olandai, flamandai, švedai, austrai, dalis škotų, fareriečiai -  Farerų salų, skandinavų-keltų kilmės tauta. Farerų  salos yra Atlanto vandenyno centre tarp Islandijos, Norvegijos ir Anglijos.

Patiko (0)


Atgal į: 15. B A L T A I BUVO, YRA ir BUS