Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-08-10

42 *** PRIELINKSNIS

Publikuota: Kita

42*** PRIELINKSNIS   - yra nekaitoma kalbos dalis, kuri eina su linksniu  ir parodo linksniuojamojo žodžio ryšį su kitais žodžiais.

Jie visada eina su linksniu:   iš, vidury (ko?-kilmininko linksnis), į, pro (ką? galininkas),  su (kuo?- įn.)…

* SENYBINIAI  IR  NAUJYBINIAI PRIELINKSNIAI.
Senybiniai: prie, su , už, ant, apie, į, iš, pas, per, po...
Naujybiniai:   Jie kilę darniausiai iš prieveiksmių, bet vartojami su linksniais. Pvz.: greta (ko?) namo stovėjo svirnas - prielinksnis.   Ėjome greta (kaip? - būdo prieveiksmis).
…..Naujybiniai;   abipus, anapus,  aplink, arti, dėka,  greta, išilgai, skersai,  kiaurai, link, netoli, pasak, paskui, pirma, prieš, pusiau, šalia, šiapus, tarp, virš

* PRIELINKSNIŲ   VARTOJIMAS -  su kilmininku, galininku,  įnagininku.
* KILMININKAS abipus, anapus, anot, ant,  arti, arčiau, aukščiau,  be, dėka, dėl,  greta, iki , įkypai, įstrižai,  iš, išilgai, kiaurai,  kitapus, lig, ligi,  link, netoli, nuo,  pasak, pirma, pirmiau,  po, prie, pusiau, skersai,  skradžiai, šalia, šiapus,  tarp, už, viduj, vidury, vietoj, virš, viršuj, viršuje, viršum, žemiau.
Visiems čia įšvardytiems keliamas kilmininko klausimas  - ko?
Pvz.: eina be (ko?) draugų,   Toli iki (ko?) upės.

* GALININKASapie, aplink, į,  įkypai, įstrižai, išilgai,  kiaurai, pagal, palei, pas,  paskui, per, po,  prieš, priešais, pro,  skradžiai, skersai, už.
Visiems čia išvardytiems keliamas galininko klausimas  -?
Pvz.: eik pagal (ką?) kelio pakraštį,   ateik prieš (ką?) pietus.

* ĮNAGININKAS su, sulig, ties, po,     pvz.: kalbėjo su (kuo?) draugu,   stovi po (kuo?) stogu.
Tiems keliamas klausimas  - kuo?

* PRIELINKSNIAI su keliais linksniais.  Būdingiausi  yra du:  po ir.
Pvz.: po (ko?)  lietaus atėjo giedra (kilmininkas),   vyrai vaikščiojo po (ką?)  laukus (galininkas),    po (kuo?) eglėmis gulėjo lapė (įnagininkas),    su (kuo?) manimi būsi drąsus,   (ką?) žemę mokėjau nebrangiai.

……….————-  *  *  *  ————

Versk toliau - 43*** - yra prieveiksmis.

Patiko (0)


Atgal į: 42 *** PRIELINKSNIS