Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-08-15

40*** DALYVIS

Publikuota: Kita

40*** DALYVIS yra linksniuojama veiksmažodžio forma.

………………………………..

Dalyvis

VEIKIAMOJI RŪŠIS

Esamasis.l.eina.+..ąs,-anti– einąs,einanti
……………….myli + įs, inti- mylįs, mylinti

Būtasis k. l. ėjo + ęs, - usi - ėjęs, ėjusi

Būtasis d. l. eidavo + ęs,- usi – eidavęs, eidavusi

Būsimasis l. (tu) eisi + iąs,- ianti – eisiąs, eisianti
Galūnes ( jos pabrauktos) atmetame.

NEVEIKIAMOJI RŪŠIS

Esamasis l. eina + mas, -ma – einamas,einama

Būtasis l. eiti + tas, -ta - eitas, eita

Būsimasis l. (tu) eisi + mas, -ma – eisimas, eisima

.. Matote visą dalyvio  l e n t e l ę.   Atitinkamo laiko (čia bus esamojo ) dalyvis padaromas iš atitinkamo laiko III asmens (jis,ji) veiksmažodžio,  pvz.: eiti - jis, ji eina +  dalyvio galūnės  -ąs, -anti  - einąs, einanti.  Lentelėje pabraukiau galūnes, kurios,darant dalyvį, nubraukiamos.

Įsidėmėti,  kad veiksmažodis turi 3 asmenuotes : I -a (eina), II - o (rašo),   III -  i (myli, tyli, girdi…). III asmenuotės veikiamosios rūšies  dalyvio  galūnė -įs, -inti.    
Įsidėmėti,   kad vyr.g.  d a l y v i s,  be tradicinių, dar turi nosines vns. ir dgs.  vardininko linksniuose!
…….. Vienaskaita……………………………………………………………………………..
V. einąs (-anti),  ėjęs (usi),  eidavęs (-usi),  eisiąs (ianti).
K. einančio  (-ios),…….
ėjusio,     eidavusio,  eisiančio.
N. einančiam (-iai) ėjusiam, eidavusiam, eisiančiam.
G. einantį, einanč,  ėjusį, ėjus,  eidavusį, eidavus,   eisiantį, eisiančią.
……. Daugiskaita
V. einą,  ėję, eidavę,
eis
K. einančių, ėjusių, eidavusių, eisiančių.

Beje, esamojo laiko daugiskaitos vardininke dalyvis turi ir antrinę formą:   einą ir  einantys. Toji antrinė forma (einantys)  rašančiųjų dargi  dažniau vartojama negu pirminė (einą).

……….————–  * * *   ————-

Patiko (0)


Atgal į: 40*** DALYVIS