BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

43*** PRIEVEIKSMIS

43*** PRIEVEIKSMIS - kalbos dalis, žyminti veiksmo ypatybes arba aplinkybes, ir atsako į klausimus  kaip?  kur?  kada?  kodėl?  kiek?  (keliese?).   Aiškina veiksmažodį arba būdvardį.

Pvz.:  Mergelė anksti (kada?)  atsikėlė    (ką veikė? - atsikėlė, aiškina veiksmažodį).
Žiedas buvo šviesiai (kaip)?  raudonas    (koks? - raudonas, aiškina būdvardį).
… Aš čia duosiu  viską apie prieveiksmį, nes manau, kad jau esate jį primiršę.  O savo nuomones, manau,  parašysite komentaruose.

PRIEVEIKSMIŲ   S K Y R I A I
* BŪDO prieveiksmiai  atsako į klausimus  kaip?  kokiu būdu? Aiškina veiksmažodį ir kitas kalbos dalis:
šviesiai, įstrižai, skaisčiai, palengva, staiga, galvotrūkčiais , įkandin, iš lėto,  be galo,  kitaip, visaip, visiškai, labai, tamsiai,  kaip ne kaip, senai (Tamošius atrodo labai senai).
* KIEKYBĖS prieveiksmiai atsako į klausimus  kiek?  kiek kartų?  keliese? ir nurodo kiekį:
mažai,  daug,  užtektinai,  tiek,  šiek tiek,  gana,  kelissyk,  dusyk,  trissyk,  keliese,  dviese,  trise,  keturiese.
Įsidėmėti:  kelissyk (iš kelis sykius), trissyk (iš tris sykius).
* VIETOS prieveiksmiai atsako į klausimus  kur?  iš kur? ir parodo vietą:  arti,  namo,  namie,  lauk,  dešinėn,  šalin,  netoliese,  pasroviui,  pavėjui,  iš tolo,  ten,  visur,  kur ne kur  (Įsidėmėtina, nes anksčiau buvo rašoma per brūkšnelius:  kur-ne-kur).
* LAIKO prieveiksmiai atsako į klausimus   kada?  kuomet?  kuriuo laiku? nuo kada?  iki kada?  kelintą kartą?  kaip dažnai?   ir rodo veiksmo laiką :  vakar,  rytoj,  seniai, užvakar, šiemet, šiandien, poryt, užporyt, tuokart, tuomet, tada, niekada, visada, nuo seno, iš mažens, neilgam, nuolat, kasdien,  kada ne kada,  antrąkart, tąsyk, kitąsyk, anądien.  Dėmesioanądien - prieveiksmis, kaip ir kiti, nelinksniuojamas, o  aną dieną - jau įvardis + daiktavardis - abu linksniuojami (vns. gal.)  Įsidėmėti nosines.
* PRIEŽASTIES prieveiksmiais pasakome kodėl, dėl kokios priežasties vyksta veiksmas. Jų tik keletas: tyčia, netyčia, tyčiom, netyčiom, todėl, dėl to,  užtai, kažin kodėl,  kažkodėl - rašome kartu, kai vienas iš dėmenų sutrumpėjęs.
* LINKMĖS prieveiksmiai, jiems tinkamų klausimų nėra - tai senyn, artyn, žemyn, menkyn, vakarop, galop.
Pagal prieveiksmių kilmę yra:
* Būdvardiniai prieveiksmiai. Juos galime padaryti iš kiekvieno būdvardžio, išskyrus trečiosios linksniuotės būdvardžius (geležinis, medinis, auksinis, metalinis…):  geras - gerai (kaip?), šaunus - šauniai, gražus - gražiai, baltas - baltai,  aukštas - aukštai …   Yra ir tokių:  gražiai - susitariam gražiuoju, žiūriu baltom.
* Dalyviniai prieveiksmiai:  pašėlęs - pašėlusiai, deramas - deramai.
* Daiktavardiniai prieveiksmiai: aš esu  patenkinta mūsų drauge - gyvensim drauge (kaip?),  Mokiniai ėjo darnia greta - stovim greta (kaip?).
* Skaitvardiniai prieveiksmiai:  galėčiau   dveja tiek atnešti  -stovėjo dvejos trobos, dvejų trobų (jau galime linksniuoti -tai ne prieveiksmis).   Ėjome dviese, trise, keturiese, penkiese, šešiese,  septyniese, devyniese. (devyniuose kambariuose,   devyniuose - jau skaitvardis, linksniuojamas - vietininkas).
* Įvardiniai prieveiksmiai: Prisėdau ant kelmo ir žiūrėjau šitaip į tolį, Ten buvau ilgesnį laiką. Tada jis pagavo kiškį. Sudarykime iš duotų įvardžių + 4 priesagos (kur tinka)  prieveiksmius
kas    -aip,  -ada,  -ur,  -iekkaip,  kada,  kur,  kiek,
tas - taip, tada, tiek.
šitas- šitaip, šitiek.

Ir iš kiekvieno  duotų įvardžių - visas,  niekas,  kažin kas,  kažkas,  kai kas,  kai ne kas,  kas nors - sudarykime prieveiksmius  pridėję duotas keturias (kurios tinka) priesagas.  Pvz.: visaip , visada, visur, vis tiek,  niekaip, niekada…

* Prieveiksmių laipsniavimas 
Būdvardinius ir kai kuriuos kitus prieveikmius galime laipsniuoti, turi nelyginamąjį, aukštesnįjį, aukščiausiąjį ir dar aukštėlesnįjį laipsnius:  gražiai, gražiau, gražiausiai,   gražėliau.
* Įsidėmėtina: prieveiksmiai  n e l i n k s n i u o j a m i.

…………………. ————  *  *  *  —————-

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (7)

 1. Man labai patiko nes as sergu mokykloj nebuvau tj patinka.

 2. Malonu, Mykolai, kad randi sau naudingų įrašų.

 3. Solveiga:

  Puikiai dirbi, AlGdai, medžiaga pateikta koncentruotai ir tiksliai, be didelių išvedžiojimų. Labai naudingą ir taurų šviečiamąjį darbą dirbi. Dėkui.

 4. Solveiga, labai malonu skaityti Tavo komentarą - geras, nuoširdus ir mielas įvertinimas. Džiaugiuosi, kad mano darbas rado tave.

 5. Evelina:

  Man padėjo ši medžiaga pasiruošti atsiskaitymui, medžiaga išdėstyta konkrečiai ir aiškiai. šaunuolis Algdai.daugiau tokiu darbu, kad butu

 6. Evelina, sakoma: belsk, ir bus atidaryta. Va atidarei ir radai, kas Tau tiko ir buvo naudinga. Malonu.
  “besk”ir toliau.

 7. anonimaas:

  Aš lietuve

Rašyti komentarą