BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

16** TUNISAS

16** Tunisas. Druskos ežeras - ŠOT EL Jerid - Kur eini?

TUNISAS - tai įvairiaspalvė, didelių kontrastų šalis: šiaurėje žali slėniai. o pietuose Sacharos smėlio dykuma. Ir Džordžas Lukas Tunisą buvo pasirinkęs keleto epizodų filmavimui savo fantastiniam filmui :“Žvaigždžių karai”. Dykumoje buvo pristatyta keistų smėlio pastatų. Buvome su džipais nuvykę, matėme tuos fantastinius statinius.  Dar norisi paminėti El Džemo miestą, ten matėme puikiai atrodantį koliziejų, kuris geriau išsilaikęs nei  Romos koliziejus. Čia išlikę ir liūtų urvai, ir kambariai gladiatoriams pailsėti. Na. pasijodinėjome Sacharoje su kupranugariais.  Visa tai reiktų smulkiau aprašyti su nuotraukomis atskirame straipsnyje.

ŠIAME ĮRAŠE  rašysiu apie įžymųjį DRUSKOS ežerą.

T U N I S A S. Apytiksliai pieštame žemėlapyje matome Tunisą.

Jo kairėje (vakaruose) - Alžyras. o dešinėj

e (rytuose) - Viduržemio jūra ir Libija. Tuniso viduryje pažymėtas pailgas druskos ežeras. Reiktų tik kokius 5 km pratęsti ežerą į vakarus, ir jis pasiektų Alžyrą, ir tik pat pratęsti į rytus, ir jis pasiektų ir įsilietų į Viduržemio jūrą. Ežeras (20 km pločio ir 250 km ilgio) lyg  perkerta Tunisą pusiau.
O štai ŠOT El JERID druskos ežeras (apytikslis piešinys). Kaip matome, ežerą kerta du keliai.

Mes prie ežero atvykome ankstų rytą, kol dar vėsoka, nes dieną temperatūra siekia iki 50*C. Važiuodami keliu, nutiestu per ežerą, kažkur sustojome, pasipylėme iš autobuso ant kelio ir stebėjome tą gamtos stebuklą. Saulė (matome kairiau) dar vos pakilusi iš už ežero, o ęžero paviršiuje žaižaruoja įvairiaspalviai druskos klodai  balta, purpurinė, žalia - fantastiška. Čia beveik niekada nepamatysime vandens. o atspalvius teikia druska  su įvairių mineralų priemaiša.

Prieš nusileidžiant prie ežero vadovė perspėjo būti atsargiems. Ir ne veltui. Bevaikščiojant pakrante išgirdom vienos ekskursantės aiktelėjimą - įsmuko jos batelis į druską - nuotykis. Štai neužilg ir kitos batuko toks pat likimas. Bet kai kurie mūsiškiai, kaip matome, truputį pasklinda. Nuotraukoje matome padarytą druskos kalną.

O štai iš druskos sukurtas raitelis - dykumų     žirgas su arabu. Aš, matote, bandžiau jį paliesti ranka - aiškiai tikras. Panašių skulptūrų pakelėje esama ir daugiau.

Kaip sakoma, virš ežero tolumoje galima pamatyti pritrenkiančių miražų - gal koks burinis laivas klajoklis plaukia nepriplaukia ar lyg kupranugarių vilkstinė kažkur juoduoja…

Ir žvelgiame į pasakiško ežero druskos tolius, ir. rodos, girdime, kaip blaškosi po ežerą pasiklydęs karavanas, kuris, sakė, be vietinio vedlio kelio iš ežero platybių nebesurasdavęs. Ir, regis, pamatai karavaną, begrimztantį į ežero druskos klodus. Sakoma, kad praeityje tokių atsitikimų yra buvę.

Įsivaizduokime minutę  štai šitokio  karavano galimą anuomet tokį likimą.

Šitą tikrą karavaną , pamatęs Sacharos smėlynų  tolumoje, nufotografavau, kai tos pačios kelionės į Tunisą metu buvome išvykę, išjoję su kupranugariais į Sacharos dykumą ir suguldę poilsiui savo karavaną dykumos smėlynuose.(nuotrauką gali padidinti - paspausk ant jos)

Mums sakė, kad Antrojo pasaulinio karo metu (1941-1945), kai Šiaurės Afrikoje vokiečiai, kovodami su sąjungininkais (anglais ir amerikiečiais) , norėjo įsitvirtinti, buvo sugalvoję nutiesti kelią per ežerą. Bet bedirbat visa geležinė jų technika nugarmėjo į druskos ežerą. O tos idėjos autorius galėjo, manyčiau,  net būti itin sumanus tankų divizijos vadas generolas (vėliau feldmaršalas) Romelis. Priminsiu, kad 1944m. už prisidėjimą prie sąmokslo prieš Hitlerį, sąmokslui nepavykus, Hitleris leido Romeliui nusižudyti pasiųsdamas per du savo generolus jam dvi ciano nuodų ampules. O Ervinas Romelis buvo sumanus tankų divizijos vadas ir įdomus žmogus. Jis 1940 m. vadovavo 7-ajai Panzes tankų divizijai vokiečiams užimant Prancūziją. Sakoma, kad jis taip staigiai su tankais narstė Prancūzijoje, kad vokiečių karo vadovybė kartais net nebežinojo, kur yra jo tankai. Mėgo naudoti šoko taktiką ir greitais veiksmais sukeldavo net sumaištį priešo pusėje. Ir Afrikoje mėgo su savo tankų divizija vykdyti staigius išpuolius ir todėl vadintas išpuolių ekspertu. Žinoma, kad Ervinas Romelis buvo labai gerbiamas net ir sąjungininkų vadų už drąsą ir protą, buvo laikomas genealiu tankų vadu ir pramintas “dykumų lapinu”. Romelis buvo mėgiamas kareivių ir buvo žinomas kaip kilnus ir humaniškas karininkas. Pelnė ne vieną pergalę Šiaurės Afrikoje prieš sąjungininkus. Tačiau galiausiai sutelktos didžiulės  anglų ir amerikiečių pajėgas privertė Romelį trauktis ir pralaimėti.
—————   *  *  *   ————-

Tiems, kurie itin domisi paslaptingesniais kosminiais dalykais, įdedu dvi nuotraukas.

Pirmojoj matome druskos ežero pabaigą (prie Viduržemio jūros). ta pabaiga įkomponuota tarp trijų miestų: Al-Matwysh, El Hamms ir Ben Shilouf ir dviejų kelių - P15 ir P16.
Antrojoj nuotraukoje absoliučiai tiksliai toks pat vaizdas - tie patys trys miestai ir du kelia - P15 ir P16.   O kur dingo druskos ežeras, jo pabaiga?!
Na, nesakysiu, palauksiu JŪSŲ samprotavimų…

PASTABA.  Į kur dingo gali atsakyti ir ne Lietuvoje gyvenantys. Norėčiau, nes Lietuvoje gyvenantys galbūt ir nežino atsakymo. Užsieniečiai rašo atsakymą El.paštu: algirdasn@zebra.lt. Jų atsakymą, pagal pageidavimą, publikuosiu.

Rodyk draugams