BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

12.** PRATIMAI

NORIU PASAKYTI, KAD vartoju Mozilla Firefox naršyklę. Kai įjungiu Interner Explorer, atsiranda pašalinių įrašų (ne lietuvių kalba), ir nemoku jų pašalinti.

12** PRATIMAI.   šALUTINIAI SAKINIAI. NUSTATANT ŠALUTINĮ SAKINĮ, reikia parašyti sakinio Nr., jungtuką ir tarinį, ir parašyti žodį, po kurio dėtumėte kablelį, atskirdami šalutinį nuo pagrindinio.  Dar galite bandyti kelti iš pagrindinio šalutiniam sakiniui klausimą.

po kelių dienų ištrinsiu tą tekstą  su Jūsų sprendimais ir rašysiu toliau.  Pagal reikalą JUMS - žinutė. UŽSIENIEČIAI   lietuviai gali man parašyti   El.p.: algirdasn@zebra.lt   arba  algirdnarb@gmail.com.   ( ne Blog’o narių komentarai čia nepriimami - atrodo, neapsirinku).

………………………………………………………………………………………….             Prašau atlikti  3 pratimą

3.Pratimas. Prieš atliekant pratimą, perskaityti nurodymus 11** Įraše Kaip nagrinėti sudėtinį prijungiamąjį sakinį“.  Šitame pratime  neatskirti kableliu šalutiniai sakiniai.   Jei keli šalutiniai sakiniai, parašyk laipsnį (žiūr. 11** Įrašą).

1. Tą savo darbą žvirbliai dirba geras dvi tris savaites ligi (kol) nesuaugus žvirblaičiams (…) plunksnelėmis. (J.)
2. Kiek sulesa vaikai to nieks nesuskaitytų, bet motinai įdomu ar daug jie sulesa.
3. Kai paukščiai nugalėdavo tai šikšnosparnis prie paukščių prisidėdavo. (l.l.p.)
4. Dėl to šikšnosparnis tiktai vakare kai visi gyvuliai sugula išskrenda maisto ieškoti.
5. Moteriškė pjaudama nematė kas dedasi apie jos ąsotį. (l.l.p.)
6. Ką kur rado tą parsitempė . ( K.M.)
7. Pačios ne tiek lesa kiek aplinkui dairosi. (P.M.)
8. Žvirbliai  susimetė į medį ir dairosi kur tas katinas. (P.M.)
9. Piktas kad neturi ko papietauti. (P.M.)
10. Tik retkarčiais  atkeliaudavo žvirblienė pasižiūrėti ar  visi gyvi ir sveiki. (P.M.)
11. Tie lašiniai skirti pelėms, ir jeigu tu juos paliesi bus blogai . (J.A.)
Pavyzdys:
……………………….
1.Kiek dirba? -  ligi (kol)  suaugus;  kablelis po   savaites. Kiekybės š.s.
2.Ko nesuskaitytų? - kiek sulesa;  kablelis po vaikai, papildinio š.s.  Kas (yra) įdomu? - ar sulesa; kablelis po įdomu, veiksnio š.s.
3. Kada prisidėdavo? - kai nugalėdavo; kablelis po nugalėdavo, laiko apl.š.s.
4.Kada  išskrenda? - kai sugūla; kablelis po vakare ir sugūla (šalutinis įsiterpęs), laiko apl. š.s.
5.Ko nematė? - kas dedasi;  kablelis po nematė, papildinio š.s.
6.Ką parsitempė? - ką kur rado; kablelis po rado, papildinio š.s.
7.Kiek lesa? - kiek dairosi; kablelis po lesa, kiekybės apl.š.s.
8. Ko dairosi? - kur (yra) katinas; kablelis po dairosi, papildinio š.s.

9.Kodėl (yra) piktas? - kad neturi pietauti; kablelis po piktas, priežasties apl.š.s.

10.Ko atkeliaudavo pasižiūrėti? - ar (yra) gyvi. (yra) sveiki; kablelis po pasižiūrėti,  papildinio š.s.

11.Kodėl bus blogai? - jeigu paliesi; kablelis po paliesi,  priežasties apl.š s.

Pabaigiau nagrinėti aš, pasižiūrėkite...

PO TO duodu dar vieną, ketvirtą, pratimą, ten   reikės tik kablelius sudėti.  Tuo ir baigsiu SKYRYBĄ.

4.PRATIMAS. Čia tik kablelius sudėti - parašyti po kokio žodžio reikia kablelio. 1.Jau kad Dievas davė tai net dribtelėjo (Ž.)   2.Nors prietemoje ir išgirsi lėlio balsą bet vargu pamatysi patį paukštį nes nakties šešėliai puikiai jį slepia (r.) 3.Apie jį sakoma: raudonas kaip saulės atšvaistė. (R.B.)   4.Jei pažiūrėsi tai kai kurie jų tebus tokio dydžio kaip mūsų bitė kamanė. (r.)   5. Kai jis atitolo nuo žolynų ir pasiekė atviro ežero vandenis galėjai pažinti kad tai bebras.   6.Matytumėte kokias užtvankas pastato šis vandens architektas.   7. Nuplaukė kur negilu.   8.Tėveli, iš kur žąsys parskrenda? (R.K.)   9.Žąsys nutolo. Jos atrodė lyg mažyčiai taškeliai danguje.   10. Mama kalbėjo kad jei brisiu į kūdrą nebeleis visai į kiemą. (K.Š.)   11.”Palūkėsiu kol pulkelis išsisklaidys” ,-  galvojo lūšis (J.S.) 12. Ilgai žiūrėjo priešai viens į kitą, ir nežinia ką galvojo (l.l.p.)

Dėmesio! Pratime kai kuris sakinys neturės šalutinio sakinio (kai reikia jungtuko ir tarinio) , o bus tik palyginimas. Sudurtiniame tarinyje gali būti praleista tarinio jungtis (yra,buvo), ją pridėsi mintyje  (pažiūrėk mano atliktą  trečią pratimą. Prašau, pradėkite.

T o l i a u manau duoti keletą    klausimėlių ar kokį trumpą pasakojimą iš kelionių. Ir dar toliau - truputį gramatikos, Rašyba. Na, gal nosinių rašyba, pvz., Ar reikia, ar nereikia sakiny (jis toliau)  dar kur nosinių; jei reikia, kur ir kodėl: Vakar dar pagražinau gražią lėlę ir gražinau ją draugei. Ir dar duosiu kokį kitą reikalingesnį rašybos  atvejis.

Rodyk draugams