BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

6** SKYRYBA

6** PRATIMASBRŪKŠNYS TARP VEIKSNIO IR TARINIO.

PRATIMAS. Padėk, kur reikia, brūkšnį. Gali komentare parašyti sakinio numerį ir nurodyti, po kokio žodžio reikia ar nereikia brūkšnio.

Galvojam; pvz.:Ir gaidys savame kieme gudrus.  Čia veiksnys - gaidys (kas?), o sudurtinis tarinys - yra gudrus (koks yra, buvo gaidys?).   Praleista sudurtinio tarinio jungtis  yra,  bet vardinė dalis išreikšta būdvardžiu (gudrus), todėl brūkšnio po kieme  nerašome.

Pastaba. Kiekviename sakinyje pirma atrask veiksnį, paskui sudurtinį tarinį ir tada spręsk - reikia ar nereikia brūkšnio.   Komentarui gali pasirinkti tik keletą sakinių, ne visus.

1.Eglės buvo eigulio pasididžiavimas.  2.Miške pasipylęs lietus miško atgaiva.  3.Pirmas atrastas baravykas tai tavo laimė.  4.Miškas nuo mūsų toli. Kaip sakoma , penki ir penki kilometrai dešimt.  5.Mūsų senelis drąsus.  6.Visi žinom, kad jis drąsus ir sumanus žmogus.  7.Jam miškas brolis.  8.O jo pievos, ganyklos gražios.  9. Mums miškas ne brolis, nes jame yra gyvačių.  10.Miške mūsų drąsa kaip pūkelis: papūtė vėjelis, ir mes išsigandome.  11.Ūkininkas sako, kad traktorius štai jo duona.

12.Prancūzai seniausi grybų augintojai namų sąlygomis.  13.Kūčių drobinė staltiesė tai visos laukų gėlės, visi nakties burtai.  14.Ispanų krepšininkai diktuoja madas, jie pasaulio ir Europos vyrų krepšinio čempionai.  15.Mes, vyrai, dažniau kalbame apie politiką, o moterys apie madas, valgių gaminimą.  16.Kiek žinau, tai tu tikrai šaunus.  17.Man sakė, kad draugas susirgęs.

Sėkmės.

Rodyk draugams

5** TAISYKLĖS

5** SKYRYBA

1.Taisyklė.  Brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio

BRŪKŠNYS rašomas, kai sakinyje praleista sudurtinio tarinio jungtis, o vardinė dalis reiškiama daiktavardžio vardininku., kiekinio skaitvardžio vardininku ar bendratimi.

Vilnius mūsų sostinė …… daiktav. vardininkas.

Vilnius labai gražus ……….. būdvardžio vardin.

Vilnius visas išsipuošęs …..dalyvio vardininkas.

Vilnius artimas ir savas ….. įvardžio vardininkas.

Dukart du keturi ………….. kiekinio skaiv.vardin.

Mano pomėgis - skaityti knygas …… bendratis.

BRŪKŠNĮ r a š o m e , kai:

1.prieš vardinę dalį yra dalelytės tai, štai.

Mokslas – tai šviesa. Purpurinė rožė – štai grožis.

2.kai gretimųjų pasakymų antroje dalyje numanomas pirmoje dalyje buvęs žodis. Dieną šviečia saulė, o naktį mėnulis.

3.kai praleistas grynasis tarinys. Visas žaidėjų būrys - lauke.

Ne r a š y t i n a s brūkšnys,  kai tarinio vardinė dalis  jungiama su veiksniu žodeliais kaip, lyg, tartum. Mūsų raumenys _ kaip plienas.

ŠTAI visa brūkšnio rašymo tarp VEIKSNIO ir TARINIO (sudurtinio tarinio vardinės dalies)  TAISYKLĖ. Prašau gerai įsiskaitykite, įsiminkite, o kitame įraše duosiu pratimąKitų skyrybos taisyklų ( jų gal dar apie 13)  dabar taip smukiai nerašysiu (nes tai labai didelis darbas), duosiu tik pavadinimą ir kelis pavyzdėlius. Taigi JŪS pamatysite, kokias taisykles reikia pakartoti, kad mokėtumėte skyrybą.

Rodyk draugams

4** Taisyklės

4** I TAISYKLĖ.   BRŪKŠNYS TARP VEIKSNIO IR TARINIO.        Mokykla - antrieji namai.

PATIKSLINU. Štai I-ma taisyklė ir pavyzdys.  Ar viskas aišku?  Yra veiksnys Mokykla, yra brūkšnys, yra… O kur tarinys? O čia yra sudurtinio tarinio vardinė dalis -antroji jo dalis. Pirmoji dalis - tai yra., ji praleista, vietoje jos čia ir rašomas brūkšnys.  Visas sakinys būtų toks:   Mokykla yra antrieji namai.

Žinotina, tarinių yra trys rūšys: 1.Grynasis - veiksmažodžio vientisinė forma,  Saulė ritasi už miško. Kažkas šaukė. 2.Suvestinis - veiksmažodžio vientisinė forma ir bendratis, Mums reikia patylėti. Petras skubėjo parvažiuoti. 3.Sudurtinis- veiksmažodžio būti asmenuojamoji forma ir linksniuojamasis žodis,  Kaunas - mano gimtinė. Dabar kaimynų Antanas - šeimos galva.  4.Mišrusis - tai visų trijų tarinių pagrindinės dalys, Tu turi būti stipresnis.

TARINYS ATSAKO Į KLAUSIMUS  veiksnys veikia, veikė… , kas vyksta, koks jis yra (šitas klausimas tinka sudurtiniam tariniui).

Beje, toliau nė nemanau taisyklių taip aiškinti, tik Taisyklė ir pavyzdys. Ir taip išvardyti visas taisykles. Tik gal paskui, reikalui esant. pakomentuoti ir pan.

MANO TIKSLAS, kad lietuvis, kur jis begyventų, žinotų, ko jam reikia mokytis ar ką pakartoti, kad gerai mokėtų skyrybą - ir moksleivis, ir nebe moksleivis, gal studentas ar besiruošiąs, pvz., net Nacionalinį diktantą rašyti.

O kitame įraše manau pabandyti duoti tiksliai visą  I-ąją taisyklę. Duosiu ir pratimą - žodžiu, viską lyg vadovėlyje.

Rodyk draugams

3**. Pasikalbėjimas

3** SKYRYBA.

KALBA APIE SKYRYBĄ prasidėjo, kai daviau 2-me įraše tuos 7 sakinius. Manau, ne vienas pasižiūrėjo ir pagalvojo: o kaip aš skirčiau. Būtų įdomu sužinoti statistiką, kiek Jūsų visiškai teisingai būtumėte skyrę (ten buvo vienas teisingos skyrybos pavyzdys). Beje, ten vietoj dvitaškio buvo galimas brūkšnys(3 sak., taip pat 7 sak.).

O DABAR manau duoti skyrybos taisyklių pavadinimus (gal kiek praplėstus) su vienu kitu pavyzdėliu. O tų taisyklių gal 14 ar pan. Pvz.: 1.Brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio; 2.plėstiniai dalyviniai ir būdvardiniai pažyminiai; 3.Priedėlis; 4.Vienarūšės sakinio dalys ir kt.

Nurodykite, kuri čia taisyklė (iš tų 4-rių): Į saulę pavasaris jau kelia tostą - svaiginančių gėlių taures (S.N.).

PAAIŠKINU. Beje, tie, kurie nėra Blogas-Svetainė.lt nariai (atrodo, jie čia negali komentuoti), galėtų mažą komentariuką pasiųsti Žinute.  Mano slapyvardis- Algdas. O žinutę su Mozilla Firefox  atsiversti galite taip: Adresyno juostelėje parašote žodį Žinutė (arba - Zinute), spaudžiate atsivertusią juostą “Computer Bild Lietuva blogas-svetainė>Nauja Žinutė- Word Press”, ir atsivers  Žinutės.  Prašau, pabandykit rašyti.

Rodyk draugams