BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

14. Žemėlapis BALTŲ PRIEŠISTORIS

14. Kaip nustatytos priešistorinės BALTŲ sienos

IKI 19 a. PABAIGOS  didžiausios baltų išplitimo ribos buvo nustatomos tokios (pasitemk iš apačios  žemėlapį, spustelėjęs dar paryškinsi jį!): vakaruose - Vysla, pietuose - Narevas ir Nemuno aukštupis, rytuose - siena su baltarusiais, einanti kiek į rytus nuo   Daugpilio, šiaurėje - latvių etnografinė riba su estais.

Pradėjus mokslininkams domėtis, tos ribos labai išsiplėtė. Rusų mokslininkų darbai parodė, kad baltiškų vietovardžių esama iki Berezinos ir Pripetės upių (A.Kočiubinskis) ir net Okos baseine (A.Pogodinas). Vokiečių slavisto M.Fasmerio studijos išaiškino dar daugiau baltiškų vietovardžių ir rytinę baltų ribą nukėlė dar toliau. Rusų kalbininkai V. Toporovas ir O. Trubačiovas, paskatinti archeologų H.Moros ir P.Tretjakovo tyrinėjimų, ištyrė beveik visus Aukštutinio Dnepro baseino vandenvardžius ir surado net apie 800 baltiškų vardų, nenuginčijamai įrodydami šios teritorijos baltiškumą priešistoriniais laikais, pradedant II tūkst. pr. Kr. pradžia.

RYTINĖ baltų priešistorinė riba dabar vedama per Volgos, Maskvos ir Okos upių aukštupius. ir tai dar ne galutinė riba. Kaip paaiškėjo, baltiškų vandenvardžių aptinkama ir Tombovo srityje.

PIETINĖ priešistorinių baltų siena dabar vestina Seimo upe ir gerokai į pietus nuo Pripetės (lietuvių kalbininkas K. Būga Pripetę laikė galutine baltų pietų riba). O ukrainiečių kalbininkų tyrinėjimai baltiškų vandenvardžių dar randa ir toliau į pietus - Vidurinio Dniepro baseine.  Linkstama priešistoriniam baltų plotui priskirti ir Mozūrijos (Lenkija) teritoriją, ir jos vardas esąs baltiškas.  V.Toporovas linkęs manyti baltus gyvenus ir pietiniame Vakarų Būgo krante.

VAKARINĖ baltiškų vietovardžių išplitimo riba nukeliama kur kas toliau į vakarus. Vokiečių archeologas L.Kilianas (1939m.) pastebėjo, o kalbininkas H. Krahė patvirtino (1943m.) esant baltiškų vietovardžių į vakarus nuo Vyslos, Pomeranijoje iki Persantės upės, kurios vardas taip pat neabejotinai baltiškas kilmės.     Vokiečių kalbininkas Hermanas Šalis įrodė neabejotinai baltiškų vietovardžių esant  tarp Oderio ir Elbės, dargi esant visame jų tarpupyje net iki Saksonijos. Be to, šis mokslininkas suranda baltiškos kilmės vietovardžių dar ir į vakarus nuo Elbės (todėl aš ten ,žemėlapyje, už Elbės  truputį ir pageltonavau). Be to, H. Šalis įrodė baltiškus esant Riugeno salos ir Berlyno miesto vardus.

ŠIAURINĖ baltų riba su ugrafinais (suomiai, estai), matyt, buvo pastovi ir nedaug tesiskyrė nuo dabartinės Latvijos ir Estijos sienos. Tačiau ankstesniais laikais, atrodo, bus gyvenę visoje dabartinėje latvių teritorijoje. Tai rodytų ugrofiniškų vietovardžių Latvijoje buvimas. Ar ugrofinai gyveno dab. Lietuvos teritorijoje, neįrodyta, nors ugrofiniškų liekanų esama ir Lietuvos vietovardžiuose.                                         Vieną kitą vandenvardį (bet ne archeologinių iškasenų) randame ir dar šiauriau - iki pat Suomijos įlakos, ir net dar toliau.

Dėmesio. Visas žemėlapis sudarytas pagal vietovardžių, vandenvardžių ir archeologinius duomenis, išskyrus šiaurėje  siaurą ruoželį, einantį nuo Baltijos jūros iki beveik Kamos intako (rytuose). Baltų buvimas ten nustatytas tik pagal archeologinius duomenis, vandenvardžių nerasta.

Štai baltų -mūsų - i s t o r i j a, ja turėtų domėtis kiekvienas lietuvis, kur jis begyventų. Romėnai sakė: Historija est magistra vitae - istorija yra gyvenimo mokytoja.    Arba: Nemokėsi istorijos - visada liksi vaikas (Ciceronas).   Jam antrina Napoleonas, sakydamas: Žmogus, kuris nežino istorijos, yra mažas vaikas.

Rodyk draugams