BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

13. BALTAI

13. BALTŲ PRIEŠISTORIS. Žemėlapis.

Pagal atitinkamų sričių mokslininkų pateikiamus

vietovardžių, vandenvardžių, archeologinius bei antropologinius tyrinėjimų duomenis

ir sudarytas žemėlapis  BALTŲ priešistoris.

Į d e d u  žemėlapį.  Tai svarbiausia šio darbo dalis.

II. Šį žemėlapį sudariau paskutiniais sovietmečio metais ir rodžiau X kl. mokiniams -jų kurso medžiaga.

Gelsvai rausvai pabrūkšniuotas plotas  su žaliai pažymėta dabartine Latvija, Lietuva ir Prūsija (dab. rusų Kaliningrado sritis) - tai teritorija, kur maždaug 2000 ir gal daugiau m. pr. Kristų  gyveno  baltai.

Pagal prof. M.Gimbutienę ir gausius jos pasekėjus, 4400 - 2800 metais pr.Kr. Į SENĄJĄ Europą ir INDIJĄ, IRANĄ (dėl to dabar juos vadiname indoeuropiečiais) plūdo atskiros bangos (žiūr. 9 įr.) naujų žmonių ir čia maišėsi su SEN.Europos gyventojais.

Mokslininkai mano, kad indoeuropiečiai gilioje senovėje turėję vieną kalbą - prokalbę (pirminę kalbą), kuri gal prieš 5 - 6 tūkst. metų s u s k i l o, ir kūrėsi skirtingų, bet giminingų indoeuropiečių kalbų šeima. Tas visas procesas nuo prokalbės iki dabartinių Europos kalbų buvo labai ilgas ir sudėtingas.

Dabartinę indoeuropiečių kalbų šeimą sudaro keliolika šakų. Tai:

baltų kalbos šaka (lietuviai, latviai, prūsai ir smulkesni - kuršiai, žiemgaliai, sėliai, jotvingiai, skalviai),  slavų kalbos šaka (rusai, ukrainiečiai, lenkai ir kt.),                                                                          germanų kalbos šaka (vokiečiai, anglai, prancūzai ir kt.).  Vėliau visas šakas surašysiu.

Taigi, mes - baltai, atvyke, pagal prof. M. Gimbutienę, su trečiąja banga (3000 - 2800 m. pr. Kr.) nuo Volgos ir užėmę didžiulį (žiūr. žemėlapį)  Europos plotą.

Rodyk draugams

12. BALTAI

12. BALTAI.

Rašau  svarbiausią savo darbo dalį -`

Kas mes. Iš kur mes.

Pagal prof.dr. Mariją Gimbutienę ir gausius jos pasekėjus, 4400-2800 metais pr. Kr. skirtingais laikotarpiais (žiūr.9 str.) į Senąją Europą ir Indiją, Iraną plūdo didelės žmonių grupės ir ten maišėsi su S.Europos ir senaisiais Indijos gyventojais.

Mokslininkai mano, kad indoeuropiečiai gilioje senovėje turėjo vieną kalbą - vadinamąją prokalbę (pirminė kalba), kuri gal prieš 5-6 tūkstančius metų s u s k i l o, susikūrė skirtingų, bet giminingų indoeuropiečių kalbų š e i m a. Tos kalbos kito patirdamos nemažą vietinių kalbų įtaką. Ir tas visas procesas nuo prokalbės (pirminės vienos kalbos) iki dabartinių laikų kalbų buvo labai sudėtingas.

Indoeuropiečių kalbų šeimą sudaro keliolika šakų (kitur rašo - atšakų) - tai                                                    b a l t ų kalbos šaka - dabartiniai lietuviai, latviai, prūsai (be Prūsijos,  Europoje ir Lietuvoje jų yra).       S  l a v ų kalbos šeima - dab. rusai, ukrainiečiai, lenkai ir kt.                                                                         G e r m a n ų kalbos šeima - dab. vokiečiai, anglai, prancūzai ir kt.            (vėliau visas šakas surašysiu)

Taigi mes - BALTAI, atvykę su trečiąja banga nuo Volgos ir apsigyvenę didžiuliame Europos plote. Tas plotas (baltų) nustatomas pagal  kalbos faktus, vietovardžius ir vandenvardžius ir archeologinius bei antropologinius duomenis.

KALBA visais laikais buvo esminis genčių ir tautybių požymis; net išnykus ja kalbėjusiems žmonėms, lieka jos pėdsakai naujųjų žmonių kalboje kaip skoliniai.                                                                              VIETOVARDŽIAI yra vertingiausia ir patikimiausia medžiaga priešistorinių laikotarpių tautų kalbiniams santykiams ir jų  t e r i t o r i j o m s nustatyti. Anot kalbininko K.Būgos, “Vietų vardais į mus kalba pati žemė”.

Rodyk draugams