BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

7. N A U J O J I EUROPA

7. Jau prasideda N A U J O J I EUROPA.

VI tūkst, IIp. pr. Kr.  Senosios Europos gyventojų buvo jau padvigubėję - kaimuose ir miestuose jau galėjo gyventi nuo 4000 iki 7000 žm. Gyventojų prieauglis vertė keltis į naujas žemdirbystei tinkamas žemes - pasistūmėta į Vidurio Europą, Lenkijos, Vokietijos Olandijos ir net Rytų Prancūzijos teritorijas.

Tuo metu kūrėsi daug įvairių naujų kultūrų, kai ateiviai (čia kalbama apie jau plūstančius, atsirandančius naujus gyventojus - būsimuosius indoeuropiečius) jau maišėsi su vietiniais gyventojais, čia sukūrė vadinamą juostinės keramikos kultūrą. Kitos. Tai Karanovo kultūra Bulgarijoje ir jai artima Bojan-gumelnicos kultūra Pietų Rumunijoje (žiūr.1. Dažyta medžio kamieno kolona, aptraukta molio sluoksniu, iš Pietų Rumunijos, sukurta apie 5000m.pr.Kr.), Kukutenio-Tripoljės - Moldavijoje ir Vakarų Ukrainoje (žiūr.2. Tripoljės keramikos pavyzdžiai, apie 4500-4300 pr.Kr.).
Garsioji Vinčos kultūra randama Vidurio Jugoslavijoje (žiūr.3. Molio skulptūra iš Predijonicos (Jugoslavija) ir Vakarų Bulgarijoje bei Vakarų Rumunijoje (žiūr.4.Molio skulptūrėlės, rastos Dobrudžoje.). Ir dar daugiau kultūrų - Tisos. Vinčai, Lengielio…
Kiekviena tų kultrų buvo savita. Jos skyrėsi ir šventyklų architektūra. Gyvenvietės paprastai kūrėsi gražiausiose vietose prie upių, ežerų.

Vakarų Europoje nei medžio, nei spalvingos keramikos iš V tūkstantmečio pr. Kr.  n e r a n d a m e. Ten tebegyvena neolito medžiotojų ir žvejų kultūros laikotarpį. Vakarų Europos neolitas tarp Maltos salos ir Airijos labiausiai pagarsėjęs magalitiniais, iš didelių akmens blokų pastatytais kapais.

1.
2. 3. 4.


Rodyk draugams

6. SENOJI EUROPA

6. VARIO AMŽIUS5500 - 3500 m. pr.Kr.

Pirmieji metalo dirbiniai pasirodė Jugoslavijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje ir Šiaurė rytų Vengrijoje apie 5500 m. pr. Kr. Tai plotas tarp Marmuro jūros, Juodosios jūros, Pietų Būgo (šiaurėj) ir Adrijos jūros - visa Senoji Europa. (žiūr. žemėlapį, 4 str.)
natūralaus vario daromi papuošalai, kai kurie įrankiai.

Apie V tūkst. vidurį atsiranda vario kasyklos, varis lydomas.
Iš natūralaus vario daromi ne tik papuošalai, bet ir įrankiai -ylos, kaltai, kirviai. Ginklai negaminami, be to, ir karų nebuvo.
Didžiulės kasyklos rastos Bulgarijoje (1972m.) ir Jugoslavijoje.

Nepaprastai turtingos VARNOS (Bulgarija) kapinynas (1976). Tai tiesiog archeologijos sensacija (V tūkst.). Kapuose rasta tūkstančiai vario įrankių, aukso papuošalų, net auksinių kirvių, auksu ir grafitu dažytos keramikos ( žiūr. Aukso avinas). Rasta ne tik metalo, bet ir marmuro dirbinių.
Iš radinių sprendžiama, kad vyko ir plati prekyba: rasta Karpatų oksidiano (uoliena)  dirbinių. Papuošalai iš vario, aukso ir kriauklų keliavo 2000 km. į šiaurės vakarus ir rytus, siekė net Volgos žemupį.

Aukso avinasVarnos kapinyno Bulgarijoje (400-4300 m. pr. Kr.)

Rodyk draugams

5. SENOJI EUROPA

5. Nuo Neolito pradžios randame molinių ir marmūrinių skulptūrėlių, vaizduojančių dieviškuosius personažus su kaukėmis.
Apie 6500 - 6400 m. keramika pradedama dažyti, marginti simboliniu raštu

Buvo garbinama DIDŽIOJI DEIVĖ (apie tai kalba radiniai).
Būta įvairų dievų.

Štai  DEIVĖ PAUKŠTĖ ir DEIVĖ GYVATĖ. Abi susijusios su vandens sfera, gyvybės atsiradimu. Dekuruotos meandromis (įvairiomis kilpomis), zigzagais, lygiagretėmis bei tinklu.
GIMIMO DEiVĖ vaizduojama kaip antropomorfinė  (žmogaus pavidalo) varlė ar rupūžė.
VAISINGUMO DEIVĖ (javų dvasia?) visada būdavo nėščia ir papuošta rombais, spiralėmis, koncentriškais apskritimais, gyvatėmis ir kitais gyvybės simboliais.
 
Būdavo ir  VYRIŠKO DIEVO  - romaus, susimąsčiusio rūpintojėlio, parėmusio rankomis smakrą ar pasidėjusio jas ant kelių.   Atkreipkite  dėmesį į dievus - jie apskritagalviai. O kai toliau kalbėsime apie ateivius  į Senąją Europą (būsimuosius indoeuropiečius), sakysime, kad tai aukštaūgiai, pailgagalviai europidai.
                                                                             (Piešinėliai perpiešti mano, tiksliai)                                                             
Padalinti laukelį horizontaliai              Pirmosios Šventyklos - iš VII tūkstantmečio pr.Kr.
Šventyklos - tai namai, dažnai dviejų kambarių ar aukštų. Viename būdavo keramikos dirbtuvė, antrame - altorius ir duonkepė krosnis.
Kai kuriuose šventyklose būdavo porą kolonų, kurios gal vaizdavo gyvybės gimimą iš žemės ar deivės. Šventyklų freskose (Turkija) kolonos  buvo lyg iš vandens kylančios gyvatės, o šalia jų gimimo deivė (pusiau moteris, pusiau varlė).
Kitos šventyklos buvo skirtos deivei paukštei arba deivei gyvatei (abi matote viršuje, kairėje). Apie tai spręsta iš vaizduojamų deivių skulptūrėlių ar bareljefų bei simbolinių ženklų.

Rodyk draugams

4. S E N O J I EUROPA

4. S E N O J I  EUROPA Čia ir toliau pateikiama medžiaga - pagal Mariją Gimbutienę

SENOSIOS EUROPOS  k u l t ū r a - tai sėslių ir ramių žemdirbių matricentrinė kultūra (kai visuomenėje vyrauja moterys). Ji išugdė nuostabų keramikos meną ir architektūrą.
Tai  DIDŽIOSIOS deivės garbintojų kultūra, n e ž i n o j u s i  suverenių vaisinančių ir kariaujančių vyriškų dievų, būdingų indoeuropiečiams (dabartiniams mums).
Senosios Europos kultūra iškilo VII tūkstantmetį pr.Kr. - anksčiau už Egipto kultūrą.

N E O L I T A S (Naujasis akmens amž.) 7000 - 5500 m. pr Kr.
Senoji Europa gyveno tarp 7 ir 2,5 tūkstantmečio pr.Kr.

Senosios Europos r i b o sNeolito kultūra buvo paplitusi  visuose Balkanuos, Dunojaus žemupyje bei vidupyje, Šiaurėje siekė Dniestrą (Moldavija bei vakarų Ukrainą), vakaruose plito apie Adrijos jūrą ir pamažu apoėmė Viduržemio jūros krantus.    (V i s u s  paminėtus Senosios Europos ribos objektus matote žemėlapyje. Mano pieštas)

I. Civilizacijai atsirasti (kaip matot, ji atsiranda pietrytinėje Europoje) 7000-6500m. pr.Kr. padėjo klimato atšilimas, pagerėjęs susisiekimas, laivyba bei prekyba.
Graikijoje būta išsivysčiusios gyvulininkystės (turėjo visus naminius gyvulius, išskyrus arklį) ir žemdirbystės (sėjo kelių rūšių kviečius, miežius, avižas, vikius). Būta ir keramikos. Statė keturkampius namus iš nedegtų plytų ir plūkto molio.

Rodyk draugams