BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

61. 50* GIBRALTARAS UOLA. BEŽDŽIONĖS MAKAKA

BEŽDŽIONIŲ MAKAKA  šeimynėlė. Jau rašiau, kad tos beuodegės makaka tik Gibraltare gyvena. Kiekvienos gimimas registruotas, turi vardus, prižiūrimos, maitinamos. Na, kad vagiliauja maistą, tai gal jų tokia prigimtis.

Atsisveikiname su Gibraltaro beždžionėmis. Nuveikiau šiokį tokį darbą: Gibraltare, turėdamas labai mažai laiko, fotografavau, dabar rinkau nuotraukas JUMS, mano mieli žiūrovai. Ir laukiu JŪSŲ komentarų, malonėkite - tai bus objektus įvertinimas pagal Jūsų skonį.

  

           

Rodyk draugams

60. 49* GIBRALTARAS BEŽDŽIONĖS MAKAKA

Makaka kažko nepatenkinta: aplinkui tiek žmonių, gal niekas nepavaišino. Gal net supykusi: galva jau pakelta (ar stebėjote supykusi žmogų - pakelta ar nuleista galva būna?).  Įdomi rankų padėtis - pasiruošimas?..  
                         
Dešinė. Ar su ja tvos nekviestajam per galvą? Bet pirštai laisvai išskėsti: o kai tvojame, delną pusiau (nors) sugniaužiame.  Kairė. Ką su ja darys?  Štai su kaire vikriu judesiu atmeta, nubloškia nekviestojo ranką.                           Na, kad beždžionės makaka eitų grumtynių, tiesiogiai muštis, aišku - ne.   
 
                                                                                                                       

Rodyk draugams

59. 48* GIBRALTARAS TRIJULĖ

STUDIJOS.  TRIJULĖ . Ori, rimta lyg statula sėdi beždžionių motina. Jos visiškai neitralią pozą rodo tiesus profilis, neitrali rankų sudėjimo padėtis.

Ir du vaikai. Psichologiškai labai tikroviškos jų pozicijos:  vienas, mažesnysis,- tyrinėtojas. Jo veiklos kruopštumą rodo du dalykai: susigūžęs ir pakreipęs galvelę.  Pastebėkite - kruopščiai tyrinėjantis žmogus irgi pakreipia galvą. Antrasis,   vyresnysis, atrodo, tik stebi nerodydamas  ypatingesnio suinteresotumo.                                                                                                                                                                              stebi

Rodyk draugams

58. 47* GIBRALTARAS. BEŽDŽIONĖS

Beždžionės ramios, gal pavaišintos svajoja… Gali liesti, beveik nereaguoja. Jų “rankos” ilsisi. Bet ne visada. Toliau parodysiu, kaip atrodo “rankos”, kai nesiilsi.                                                             

Rodyk draugams

57 46* GIBRALTARAS UOLA BEŽDŽIONĖS

Kiek pastebėjau, beždžionių mėgstama vieta sėdėti ant autobusiuko veidrodžio kronšteino (pasparos) ir laukti turistų vaišių. Jos ir gauna saldumynų, nors turistams tai draudžiama. Draudimas, manyčiau. suprantamas jau vien dėlto,  kad: beždžionės susirgs, išnyks. ir pabaiga Britanijos valdžiai Gibraltare - taip teigia legenda. O britai - dideli legendų saugotojai,

Rodyk draugams

56. 45* GIBRALTARAS UOLA, b e ž d ž i o n ė s

  Uolos  BEZDŽIONĖS - MAKAKA.

 Gibraltaro Uola - vienintelė vieta Europoje, kur laisvai vaikšto šios rūšies beždžionės. Visiems įdomu jas pamatyti, taip pat ir mums , dviem autobusiukais atvažiavusiems prie kalno. Beždžionės neturi jokios uodegos ir priklauso  Makaka Sylvanus rūšiai; jos  gali būti sutinkamos tiktai Maroke, Alžyre. Kaip makaka atsirado Gibraltare, nežinoma, kadangi nėra jokių rašytinių šaltinių iki 18 šimtmečio.

Legenda  sako, kad emigravo iš Maroko per tunelį po sąsiauriu. Tikėtina teorija, kuri teigia, kad beždžionės atvyko kartu su arabais užkariautojais arba kad buvo atvežtos čia, į tolimą , nuobodų Britanijos imperijos pakraštį, pasilinksminimui. Va ir poetas K. Binkis eil. “Pranašas” rašo: “Susirinko iš skersgatvių tipai ir mano: “Beždžionę parodys”, mano, kad bus katarinka.” Kita legenda sako, kad tą dieną, kai makaka dings, britai neteks Gibraltaro

Dabar beždžionių makaka yra daugiau nei šimtas, jų gimimai ir mirimai registruojami ir visi turi  v a r d ą, jie yra kotroliuojami, už juos atsakinga Gibraltaro vyriausybė, kariuomenė rūpinasi jų maistu ir taikiu sambūviu.

Gibraltare yra dvi beždžionių kolonijos: 20-ties grupė gyvena šalia karalienės vartų ir  didelė grupė, kurios turistai nemato. Pirmoji grupė paprastai visada šalia turistų, taikingai, o kartais ir ne visai, bendrauja su jais - gali jas liesti, maldauja ko nors suvalgyti, o kartais ir vagiliauja - maisto, ne kokių nors blizgučių.

Čia matote ir tuos šaunius autobusiukus, kurie taip lengvai lipo stačiom gatvelėm į Uolą. Ir makaka.

  

Rodyk draugams

55. 44* GIBRALTARO UOLA. URVAI

  ŠVENTO MICHAELIO  urvas.  Prie jo mūsų grupė atvykome iš autobuso stoties šauniais , vikriais ir gana galingais dviem autobusiulais. Tokie reikalingi kopiant itin stačiu, vingiuotu keliuku į kalną.

Uoloje yra 140 urvų, tik vienas atidarytas visuomenei. Legenda sako, kad urvas po vandeniu per Gibraltaro sąsiaurį jungiasi su Afrika. Mes, praėję kažkokiais mažais urvais, greitai pasiekėme didįjį urvą - erdvų, aukštą. Jis jungiasi su keliais  mažesniais urvais. Žavėjomės  cilindro, kūgio formų kabančiais stalaktitais ir iš urvo dugno kylančiais stalagmitais.

Didžiajame urve įrengta koncertų salė, sustatytos kėdžių eilės. Pro jas praėję, mes įr įšėjome iš urvų. II Pasaulinio karo metu uoloje buvo įrengta ligoninė ir kambariai kariuomenės viršininkijai. Visi gyventojai karo metu buvo evakuoti.

Beje, prie įėjimo į uolą - čia visada pilna turistų - būriuojas ir garsiosios Gibraltaro beždžionės - makaka. Apie jas truputį vėliau.  

Štai palydovinėje nuotraukoje matome pačią pietinę Uolos dalį. Už aiškiai matomo ilgo namo, dešiniajame kampe toks pakilęs cilindras su šviesia viršūne - tai Gibraltaro švyturys. Jį aplankėme, parodysiu ir savo nuotrauką.

Rodyk draugams

54. 43* GIBRALTARAS PILIS

  Į šiaurę nuo UOLOS  prestižinėje vietoje žvelgia į miestą ir įlanką PAGARBOS  bokštas. Matome virš jo Britanijos vėliavą.

Tai sena viržiais apaugusi maurų pilis, gerai išsilaikiusi iki šių dienų. Šalia tūno bokšto sienų dalys, maži bokšteliai, prikausantys piliai. Kažkada buvusią erdvę apie pilį dabar labai tankiai užpildė miesto statybos. O įlankoje įsikūręs didelis uostas.

Istorija.  Kai kalifas Abdal Muminas įsitvirtino Maroke, pradėjo rengtis Ispanijos užkariavimui, Jo nurodymu, Atlanto vandenyno pakrantėje buvo pastatyta tvirtovė - Ribotas. 1161 metais persikėlęs per Gibraltaro sąsiaurį, įkuria Gibraltaro miestą. Čia maurai pastato pilį ir didelį sutvirtintą kompleksą su trimis skirtingais aptvėrimais.

Autobusiukas vežiojo mus po kalną, o aš dairiausi tos pilies, bet nemačiau. Tik kitu metu pastebėjęs padariau nuotrauką per autobuso langą. Pilis vos matosi tolumoje (žvelk į nuotrauką apačioj).  Todėl dar pridedu antrą pilies nuotrauką - savo piešinį iš foto.

Truputį paaiškinimo. Ispaniję valdę musulmonai iš Maroko vadinosi maurais. Pavadinimas kilęs iš žodžio Marokas, marokietis.  Musulmonas - musulmonų religijos atstovas, tikintis amžinu dievu Alachu ir jo pranašu Mahomedu.

 

 

  

Rodyk draugams

53 42* GIBRALTARO GYVŪNIJA

  Gibraltaro p a u k š č i a i.  Be jau minėto sakalo keleivio, Gibraltare gyvena maurų kurapka,rudasis strazdas, juodagalvis devynbalsis pa ukštis giesmininkas, nendrės paukštis giesmininkas, europinis žvirblis, karietaitė ir kt.

Žvirblis - mūsų kiemo paukštis. Bet jis pasklidęs po visą Europą. Ir Gibraltare pakelia tokias vestuves, kad net visa Uola supasi.

Karietaitė  beveik du kartus mažesnė už mažąją zylę. Būdingiausias bruožas - trumpa, beveik vertikaliai laikoma jos uodega. Labai judri, pažemio augalijoje šmirinėja kaip pelė. Minta vabzdžiais, voragyviais. Susijaudinusi ir išgąsdinta labai pakelia į viršų uodegą ir šūkčioja nerimo balsu. Mūsų krašte suka uždarus lizdus.

Ornitologams pietų Uolos viršūnė yra muitinės punktas todėl, kad pavasarį ir rudenį šimtai migruojančių paukščių kerta sąsiaurį. Sąsiaurio vandenys audringi, pavasarį ir rudenį siautėja vėsulai . Kai kurios paukščių rūšys ir naudoja vėsulus, kaip natūralią priemonę, perkeliančią skrajūnus per sąsiaurį į atogrąžinius Afrikos rajonus.

O įdomu, kurioje vietoje mūsų gandrai perskrenda Viduržemio jūrą. Teko girdėti, kaip pavasarį parskridęs vienas gandras gyrėsi savo jaunikliams, kad jis išmokęs egiptietiškai kalbėti.

Rodyk draugams

52. 41* GIBRALTARAS GYVŪNIJA

 Dar apie keletą ryškesnių Gibraltaro gyvūnijos atstovų  - tai  delfinai  ir  sakalas keleivis.  

Delfinai.     Kelios agentūros organizuoja delfinų pasirodymus, tad galima iš arčiau pažvelgti į tuos banginių šeimos žinduolius. Į tuos safarius susirenka daug žmonių turistų, tuo metu esančių Gibraltare. Sakoma, delfinas - tobuliausias šios žemės tvarinys. Mokslininkų nuomone, delfinų civilizacija yra labiau išvystyta negu žmonių. Tačiau jų tyrinėjimas sustojo, kai delfinus  imta naudoti kariniams tikslams. Dresiruoti jie puikiai aptikdavo minas. Pavyzdžiui, delfinų grupė daug metų saugojo įeigą į  Didžiąją Sevastopolio buchtą. 

Tačiau buvo vienas kurioziškas atvejis. Geriausias delfinas Dikas buvo įsimylėjęs patelę Mūzą. Bet jie tarnavo skirtinguose reiduose: jis - Sevastopolio, o ji - Kazokų buchtoje. Ir vieną kartą Dikas neišlaikė ir skriete nuskriejo, vengdamas atviros jūros, į Kazokų buchtą, kad nors pamatytų Mūzą. O paskui nesipriešindamas ir lydimas katerio grįžo į tarnybos vietą.

Jau gilioje senovėje buvo rašoma, kad delfinai dažnai išgelbsti skęstančius žmones, pasižymi nuostabiu draugiškumu ir protingumu, niekada nekerštauja.   Beje, nuotrauka ne iš Gibraltaro, pritaikyta.

  

Sakalas keleivis.   Paukštis paplitęs visuose žemynuose, išskyrus Antarktidą. Dugiausiai gyvena kalnuotose vietovėse, palei jūros ar vandenyno pakrantes, o kartais ir miestuose. Dėl to sakalą ir randame Gibraltare. Šiuo metu Europoje gyvena apie 5000 perinčių paukščių.

Sakalas buvo vertinga dovana ir viduramžiais. Pvz., LDK metraštyje rašoma, kad 1397m. atvykęs Maskvos Didysis kunigaikštis V.Dimitrijevičius pagerbė Vytautą daugeliu dovanų: aukso grandinėm ir aukso diržais ir sakalais …  Sakalų dovanos, žinoma, tiko ateity ir prie Trakuose esančio Vytauto žvėryne liūto, kurį  1408m. Vytautui buvo dovanojęs Didysis vokiečių magistras.

Sakalai buvo naudojami medžioklėse. Sakalas keleivis pasiekia 250 km/val. greitį. Štai sakalas suka aukštai danguje ratus. O pamatęs auką, greitas ir staigus kaip žaibas neria tiesia  žemyn.

Rodyk draugams