BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

50. 39* GIBRALTARAS

     Tęsinys apie GIBRALTARĄ.

  Visai šalia GIBRALTARO muziejaus yra anglikonų Šventos Trejybės Katedra. Grįždami į Svarbiausią Gatvę Bibliotekos gatve, tiesiogiai patenkame į  Gubernatoriaus  paradą.  Dar toliau surasime didingo MOTERŲ vienuolyno, pastatyto  16a., kompleksą. 19a. buvo atstatytas vienuolyno gotiško stiliaus fasadas. Vienuolyne lankytis negalima.

Nuo 1704 metų vienuolyne yra ir Gibraltaro gubernatoriaus gyvenamoji vieta. Kiekvieną antradienį, vienuoliktą, prieš Moterų vienuolyną vyksta  sargybos  p a k e i t i m a s,  nors saugumo sumetimais ši ceremonija dažnokai neįvyksta.

Pagaliau, dar nepasiekę Southporto (antrųjų) vartų, surasime John Mackintosh  kultūrinį centrą su jo maloniu vidiniu kiemu. Centras buvo 1964m. sukurtas norint skatinti anglų kultūrą ir stiprinti ryšius su Didžiąja Britanija.

Pagaliau ir SOUTHPORTO vartai. Šalia vartų yra Trafalgaro kapinės, kur palaidoti per šį mūšį žuvę vyrai, taip pat čia ir įgulos pareigūnai bei jų giminaičiai.

Žadėjau parodyti ir pirmuosiuis vartus - CASEMATES  GATES ,  pro juos  praėjome, bet nebuvo laiko ateiti iki ką tik minėtų antrųjų, reikėjo grįžti į autobusų stotį, kur sėdome į  s p e c i a l ų autobusiuką ir vykome į Gibraltaro kalną beždžionių aplankyti ir urvų pasižiūrėti.

   Štai CASEMATES GATES.

   

Rodyk draugams

49. 38* GIBRALTARAS

  Pakalbėsime  apie  GIBRALTARĄ.

Matote visą Gibraltarą - nuo (viršuje) pakilimo-nusileidimo tako iki (apačioje) “Europa Point”  taško.  Ta geltona gatvė (prasideda truputį virš žodžio “Gibraltar” ir eina žemyn) - tai  MAIN STREET - SVARBIAUSIA GATVĖ, dar ji vadinama  KARALIŠKOJI GATVĖ.

Gibraltaras turi  t r e j u s  vartus: pirmi - Casemates Vartai (vandens vartai) yra Svarbiausios Gatvės pradžioje (matote žemiau),  antri - Southport vartai - Svarbiausios Gatvės pabaigoje. Ir treti - pavadinti  New Vartai's.   Jie buvo  atidaryti 1967, kad pagerintų eismo antplūdį. Šiaurinėj daly yra maurų pilis (apie ją vėliau).
Taip vadinamoj senojo miesto daly stovi Amerikos  Karinis memorialas (1932), kad primintų didelius pasiekimus ir draugystę tarp Jungtinių Valstybių pajėgų ir Didžiosios Britanijos per I Pasaulinį karą.

SVARBIAUSIA GATVĖ (Main Street)  yra labai judri, ypač jos pradžia (žiūr. 42. 30*), čia gali gauti, ko širdis trokšta. Paminėtina, kad Gibraltaras - l a i s v a   ekonominė zona,  tai daug atvažiuojančių iš Ispanijos apsipirkti (ypač rūkalų ir gėrimų). Šioje ir aplinkinėse gatvėse daug namų vis dar saugo kolonijinį skonį - prie namų fasadų matysime gražiai nukaldintų geležinių  b a l k o n ė l i ų.

Eidami toliau pietų link rasime daug įvairių objektų:  tai Komercinė biblioteka; toliau -  katalikiško kulto Šv. Mary Karūnuotos katedrą, kuri stovi vietoj senos mečetės,  svarbiausia Uolos sinagoga (1801). Toliau…

Ypač įdomus Gibraltaro muziejus.  Čia sukaupta visa Gibraltaro istorija. Nepaprastas eksponatas  - vadinamoji Gibraltaro kaukolė, rasta 1848 viename iš Uolos urvų. Tai pirmas  neandartaliečio  pavyzdys, surastas Europoje. Rūsyje - 14a. arabiškų vonių likučiai, du kambariai paskirti 1704 metų britų invazijai. Didelio masto modelis atkuria visas miesto 1865m. gatves, kol dar nebuvo uosto. Muziejuje yra skyrius, kuriame vaizduojamas natūralus Uolos gyvenimas.

Neandartalietis gyveno maždaug prieš 200 000 - 28 000 metų, naudojosi ugnimi, dėvėjo drabužius, gaminosi ginklus (rasti ietgaliai), laidojo mirusius, gyveno šalia žmonių ir galėjo suprasti jų kalbą. Rasta neandartaliečio fleita. Vyrų ūgis - 175, moterų - 160cm. Išnyko, nes gal neturėjo gausios populiacijos. 

Rodyk draugams

48. 37* ŠV.KALĖDOS ir NAUJIEJI 2009 METAI

                            

                      

                     Su  ATEINANČIOMIS   ŠVENTĖMIS!


              Įžiebkime, lietuviai, kibirkštį Vilties Tėvynei  LIETUVAI
              Šventų  KALĖDŲ tylią naktį,

              Tegul  NAUJIEJI  dovanos mums šviesesnės ateities,
              tautiškumo, sveikatos ir Laimės spindulių.
 

               

Rodyk draugams

47. 36* GIBRALTARAS. Admirolas George Rooke

Vaikščiodami pamatėme dar vieną statulą. Įdomu, kas JIS.  Užrašas byloja (verčiau žodyno pagalba).

Ši admirolo sero George Rooke statula buvo pastatyta Gibraltaro Vyriausybės, Gibraltaro Pasitikėjimo paveldo, ir Gibraltaro draugų visuomenės paveldo 300-osios Britanijos Gibraltaro sukakties proga. Monumentą atidarė Svarbiausias Ministras Hon. Peter R. Caruana Q.C. 2004m. lapkričio 29-ają.

Rodyk draugams

46. 35* GIBRALTARO K a r y s

Matome gražiai prižiūrimą, meninėje aplinkoje įamžintą kario paminklą.
Bandysiu (su žodyno pagalba) atskleisti, kas rašoma paminklo plokštelėje.

Šita statula yra Gibraltaro gynybos kareivis vasarine uniforma.
Jo sargyba čia simbolinė. Jis gynė Uolą  II Pasaulinio karo metu.

Paminklas skirtas visiems gibraltariečiams, Savanorių korpusui, Gibraltaro gynybos jėgoms.
Ši graviruota plokštelė čia įamžinta Svarbiausio ministro Peter Caruana 1998 liepos 4.

Rodyk draugams

45. 34* GIBRALTARO policininkai.

Šauni GIBRALTARO  POLICIJA  visada miesto gatvėse. Tokia policija - tiesiog miesto tvarkos įsikūnijimas.
Matote, ji maloniai papozavo ir prieš  lietuvio fotoaparatą. Gaila, nemokėjau angliškai, tai nors kaip mokėjau,
vokiškai paprašiau: Bite eine foto. Sutiko.

Ta pačia proga prisimenu: prieš keletą metų ilsėjomės, kaip ir kiti turistai, Paryžiuje prie Gran Opera ant plačių
jos laiptų, kai priešingoje gatvės pusėje budėję du juodomis uniformomis policininkai staiga pribėgo prie mūsų
ir garsiai sušukę  b o m b a,   b o m b a !..  mandagiai liepė tuoj pasišalinti. Mes…kūlversčiais  pasileidome …
(bet apie to nuotykio baigtį kitą kartą).

JEIGU TAIP  ir mūsų miestuose pasivaikščiodama praeitų gatve policijos porelė…
PARYŽIUJE, sakė, policija budi kiemuose ir,reikalui esant, tuoj atsiranda.

Matėme - buvome netoli EIFELIO bokšto  - kaip dideliu greičiu bėgo bokšto link vyrukas, rankoje nešėsi moterišką rankinę, bet greit ją sviedė į šoną.  O iš paskos vijosi jį jaunas policininkas ir greitai priartėjęs  tiesiog šoko , rodos, įnirtęs tigras ant vagišiaus, jį pargriaudamas ant žemės; moment uždėjo antrankius ir nusivedė.
  Jeigu būtų tai  nufilmuota!
O man tas vaizdas (ypač policininko šuolis) ir šiandien kaip gyvas stovi akyse.

Rodyk draugams

44. 33* GIBRALTARAS. Gyvoji gatvės statula.


 

Ta pati statula, tik ji staiga pasilenkė ir vėl suakmenėjo. Visi sužiurom… O kodėl ji pasilenkė - gal mums, lietuviams,
retai čia matomiems svečiams.  Tikriausiai  m u m s.  Jūs abejojate?

Rodyk draugams

43. 32* GIBRALTARAS. Gyvoji gatvės statula. Žemiau - 43. 31*


 Gyvoji  gatvės  s t a t u l a,  iškirpta iš žemiau esančios nuotraukos;
 nejudanti jau gal pusvalandis ar daugiau.

O štai  ir ta nuotrauka, kur stovi statula. Gyvųjų gatvės statulų esame matę ir kituose Europos miestuose. Ar ne Barselonoj  prie katedros matėme kario gyvąją statulą.
 
Pasižiūrėk - aiškiai matome (dešinėj)  tos gatvės (apie tai jau rašiau) pavadinimą: MAIN STREET (Svarbiausia gatvė).).

Rodyk draugams

42. 30* GIBRALTARAS. Main Street gatvė.

   Mes atėjome į  svarbiausią ir, mūsų nuomone, vieną gražiausįų GIBRALTARO  gatvių  - į   MAIN STREET (Svarbiausia gatvė) gatvę.
Noriu pasakyti, kad SVARBIAUSIA GATVĖ  (Main Street) prasideda  pervažiavus pakilimo taką ir tęsiasi pagal   vakarinę  Gigraltaro  pusę.  Ja važiuojant, galima pamatyti daug  įdomių objektų. Paminėsiu juos vėliau.

 Matote, iš karto , anglišku mandagumu,  “Star Bar” (Žvaigždės baras) mums siūlo  keptos žuvies su bulvytėmis. 
 Žavi gatvės žaluma.
 
Pamiršau pasakyti, kad tik įėję į gatvę matėme gyvąją gatvės statulą - dvi jos pozas. Tad apsisukau ir jas nufotografavau. Tuoj parodysiu.  Beje, panašių esame matę ir kituose Europos miestuose. 
 

Rodyk draugams

41. 29* b GIBRALTARAS- į miesto centrą. 28*a - UOLOS papėdėj


  Į miesto centrą pėsčiųjų gatvelė - žiūrėk rodyklę.
 
  UOlOS  papėdėje visada gausu turistų
. Čia jie jaučia gyvą  UOLOS  dvasią.
 

Rodyk draugams