BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

38. 24* GIBRALTARO sąsiauris

Ir išplaukia laivai iš  G i b r a l t a r o  į jūreles, į platumas vandenų… ten, kur žvelgsi, tik vanduo ir vanduo… ten jūreivius pasitinka  pats vyriausias jūrų dievas  -  P o s e i d o n a s, Krono ir Rėjos sūnus , su amžinuoju savo tridančiu, raumeningas, ilga barzda vyras. Jo karietą traukia jūros arkliai.

Gera dievo nuotaika - kuria salas, ramina jūrą, bloga, trenkia - su  savo tridančiu: sukelia žemės drebėjimus , audras, laivų dužimus.

Būsimąją savo žmoną   A m f i t r i t ę  pamatė šokančią su savo seserimis nereidėmis  (jūrų ramybės ir grožio dievas  Nerėjas  turėjo penkiasdešimt dukterų)  Nakso salos pakrantėje  ir panoro ją išsivežti su savo karieta. Bet Amfitritę paslėpė titanas  A t l a n t a s …

Noriu  paaiškinti, kad toje ir prieš ją esančioje nuotraukoje aiškiai matome kalnuotą pakrantę - tai yra į dešinę nuo Gibraltaro esanti  Ispanijos, ne Afrikos  pakrantė.

Rodyk draugams

(be temos)

37. 23* G I B R A L T A R A S - UOLA - MIESTAS

  Atvažiavę iš ISPANIJOS  Av 20 de ABRIL gatve prie sienos su Gibraltaru,  atliekame pasienio formalomus  ir įvažiuojame į GIBRALTARO miestą. važiuojame  Winston Churchill Ave , kertame Gibraltaro Oro uosto 1800m pakilimo - nusileidimo taką. Pravažiuojant patį taką (apie 30m) saugokis, kad  besileisdami lėktuvai  nenušvilptų tau kepurės. O lėktuvai čia dažnas svečias.

  Sostinė        Gibraltaras              Kalba           anglų
  Plotas          6,5 kv. km               Valiuta          Gibraltaro markė (GIP)
  Gyventojų   27928  (2006)         Gibraltaro kalnas 426m n.j,l.

ISTORIJA
Gibraltare jau gyventa neandertalietiškuoju laikotarpiu.Gibraltarą aplankė finikiečiai (950m pr.Kr.) kartaginiečiai, romėnai, paskui vandalai, bet nė vienas jų nebuvo įsikūrę ilgam.  Gotai buvo įsikūrę ilgam - nuo 414  iki  711 m. 

711m bal. 30d. Umajadų dinastijos generolas  TARIKAS ben ZIJADAS, atvykęs su armija iš Maroko pusės , Gibraltaro uolą pavadino   DŽEBE  TARIK   (Tariko kalnas)  - iš šių žodžių junginio ir kilo  G I B R A L T A R O  pavadinimas.

1160 m. maurų karalius   Abdulas  Mamanas  įkūrė gyvenvietę  su  p i l i m i ,  kurios pagrindinis bokštas stovi ir dabar.
1462m. uolą užgrobė ispanai, bet 1704m. uolą užima anglų - olandų korpusas. Paskui anglai olandus pamažu išstumia.  1830m. Gibraltaras tampa britų Karūnos kolonija.
Į Gibraltarą visą laiką pretendavo ispanai. Tik po 2002m. referendumo Gibraltaras galutinai tapo Didžiosios Britanijos teritorija.

Rodyk draugams

36. 22* GIBRALTARO s ą s i a u r i s

  Štai ta nuotrauka, kurioje matome visą Gibraltaro sąsiaurį nuo Gibraltaro uolos (Europa)  iki Maroko (Afrika).
  Nuotrauką dariau  p r i ė j ę s  prie pat Gibraltaro uolos papėdės kranto (prie švyturio).

P r i s i p a ž i n s i u, tuo momentu mane nutvieskė kažkoks ypatingas jausmas - AŠ lyg nekarūnuotas   U O l O S  viešpats stoviu ir žvelgiu nuo aukšto kranto į tolumas, kur susilieja, kur amžinas glamones jaučia ATLANTO  ir VIDURŽEMIO jūros  vandenys , kur  kasdien vidutiniškai praplaukia 274 laivai su įvairiausių šalių vėliavomis, kur įsisiautusios audros daužo - nesudaužo amžinąją uolą.

Rodyk draugams

35. 21* GIBRALTARO SĄSIAURIS

   Nuotraukoje matome GIBRALTARO sąsiaurį, kuris yra tarp EUROPOS (Ispanija - Gibraltar) ir AFRIKOS  (Marokas - Ceuta).  Sąsiauris labai reikšmingas laivybai - per metus juo praplaukia apie 100 tūkstančių laivų.
  34.  20*  nuotr. rašiau, kad nuo Gibraltaro uolos matomas (padariau nuotrauką)  visas sąsiauris - iki AFRIKOS,  iškilusios Maroko kalvos.

Rodyk draugams

34. 20* G I B R A L T A R O uolos v i r š ū n ė

         
     Su šia nuotrauka baigiu uolos išorinį apžiūrėjimą.   Ką mes matome viršūnėje - įvairiausius įrenginius: daug įvairių pastatų, kažkokios antenos, observatorija įvairiems stebėjimams ir kitokie reikmenys bei prietaisai.

    Nuo uolos viršūnės aiškiausiai matosi visas Gibraltaro sąsiauris - iki AFRIKOS krantų. Tolumoje nuotraukoje  matomas iškilimas, kauburys - tai Marokas.

      Įsivaizduojate, kaip gerai anglai galėjo kontroliuoti II-ojo Pasaulinio karo metu priešo (vokiečių) laivus, bandančius prasmukti į Viduržemio jūrą. Reikia manyti, uolos gynyba buvo labai stipri. Beje, visi gyventojai iš Gibraltaro per karą buvo evakuoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rodyk draugams

32. 18* G I B R A L T A R O uola


    Mūsų  autobusas artėja ir Gibraltaro  u o l a  artėja.

Rodyk draugams

31. 17* G I B R A L T A R o uola

   

      Ir pasirodė tolumoje   G I B R A L T A R O  u o l a.  

Čiupau foto aparatą ir per važiuojančio autobuso langą įamžinau uolos profilį. Mes atvažiuojame į Gibraltarą - žemės gala. Juk tai toliausias Europos žemyno vakarinis kraštas. Čia baigiasi ir Viduržemio jūros vakarinė dalis. Beje, Viduržemio jūros rytinė dalis baigiasi prie Turkijos (buvome Alanijos Kurorte).

Rodyk draugams

30. 16* BENALMADENA - važiuojam į G I B R A L T A R Ą


G I B R A L T A R A S -   JUNGTINĖS  KARALYSTĖS  (Didžiosios  Britanijos)  užjūrio teritorija, esanti  pietvakarių Europoje, ribojasi su Viduržemio jūra ir Atlanto vadenynu.


Pilnas turistų mūsų autobusas iš ryto pajudėjo nuo Benalmadenos (žiūr. dešin., kampe) ir važiuojame pro kurortus Fuengirolą, Marbellą ir Esteponą - visą laiką, rodos, per vieną ištisą miestą. Aš vis žvilgčioju kairėn į pasirodantį pajūrio pliažą, matau -  visur toks pat pilkas smėlis. Už Estaponos nutolstame nuo pajūrio, vykstame lyg dykumos žeme iki Gibraltaro. 

Rodyk draugams