Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2010-01-29

11** SKYRYBA. Šalutiniai sakiniai

Publikuota: Kita

11** SUDĖTINĮ prijungiamąjį sakinį  sudaro pagrindinis ir šalutinis  sakiniai.

Esu sakęs savo mokiniams:    1. Jungtukas ir tarinys - tikras šalutinis sakinys.    Pvz., Tik tu žinai, kaip nušvinta rugio žiedas. (J.D.)

2. Šalutiniam sakiniui keliamas klausimas iš pagrindinio sakinio.   tu žinai? . 3. Ir nustatoma šalutinio sakinio rūšis.   Tai papildinio šalutinis sakinys  (papildinio klausimai: ko? kam? ką? kuo? ).

PRIJUNGIAMIEJI jungtukai ir jungiamieji žodžiai  (toliau vadinsiu - jungtukai):

Jungtukų LENTELĖ

Jei, jeigu, jog, kad, kadangi, kai, kol ar, nes, nors

kas, koks kuris, kur, kaip, kada, kiek, kodėl

lyg, tartum, vos, juo…juo, juo…tuo, kad ir, vos tik

……………………………………………………………………………………………………………….. …………..PAVYZDYS. Ateivis taip viskuo stebėjosi, tartum niekada nieko panašaus nėra matęs. Ir štai šitame sudėtiniame sakinyje pamatęs vieną iš duotų 25-ių jungtukų (tartum) ir tarinį (nėra matęs), nustatai, kad tai šalutinis sakinys. Dabar iš pagrindinio sakinio keli šalutiniam klausimą (kaip stebėjosi ?) ir  nustatai, kad tai būdo aplinkybės šalutinis sakinys.
Siūlau į s i d ė m ė t i,  kad šalutinio sakinio   t a r i n y s   eina   po jungtuko.  Siūlau i š m o k t i   mintinai visus 25-ius jungtukus, kad greitai nustatytumėte - yra ar nėra šalutinio sakinio (žinoma, jei po jungtuko yra tarinys). Įsidėmėti, kad 22 jungtukai yra sustabarėję žodžiai, o 3 jungtukai (kas, koks, kuris) -tai įvardžiai, jie linksniuojami ir gali turėti daug formų, Pvz.; kas, ko, kam, ką, kuo, kame;  koks, kokio, kokiam, kokį …;  kuris, kurio, kuriam, kurį… (dar moteriškoji giminė). …………………………………………………. *  x   *

ŠALUTINIŲ  SAKINIŲ RŪŠYS.  Keldami iš pagrindinio sakinio klausimą šalutiniam sakiniui, nustatome jo rūšį.   Rašysiu pagal schemą: Koks šalutinis sakinys (š.s.). Klausimas.  Rūšis.

1. Veiksnio š.s. Kas? Visiems atrodė, kad pūgai galo nebus. (r.) (Visiems atrodė kas? - kad pūgai galo nebus).

2. Tarinio š.s. Koks? kokia? Aiškina pagrindinio sakinio sudurtinio tarinio vardinę dalį.  Vanduo buvo toks šaltas, kad gėlė sąnarius. (R.L.) 3. Papildinio š.s. Ko? kam? ką? kuo? Jis žinojo, kokiam pavojingam žygiui jis ryžtasi. (V. M.-P.) 4. Pažyminio š.s. Koks? kokio? Mes pasukome smėlėtu keliuku, kuris vedė į pušyną. 5. Laiko apl. š.s. Kada? Tada aplankyk, kada sausa lazda sužaliuos. (t.t.s.) 6. Vietos apl. š.s. Kur? Eina, kur akys mato. 7. Būdo apl. š.s.     Kaip? Vėjas taip įsisiūbavo, kad bangos tiško ant denio. (R.L.) 8. Kiekybės apl. š.s. Kiek? Skrendančias (žąsis) fotografuok, kiek nori. R.B.) 9. Priežasties apl.š.s. Kodėl?  Sunku kalbėti, kadangi tu teisus. (Just.M.) 10. Sąlygos apl.š.s. Kokiomis sąlygomis?  Skrisčiau į dausas, jei sparnus turėčiau. 11. Nuolaidos apl.š.s. Ko nepaisant? Rytais šalnojo, nors dienos dar buvo šiltos. (A.V.) 12.Tikslo apl.š.s. Kuriuo tikslu? Moteriškė pastatė ąsotį su pienu krūmuose, kad pienas nesušiltų. (l.l.p.)         Čia surašyti tik pagrindiniai klausimai.

………………………………..   ………………,,,, * * *

PASTABA. šALUTINIAI sakiniai gali eiti  po pagrindinio sakinio, prieš pagrindinį  ir gali būti įsiterpę į pagrindinį sakinį,  pvz.:     1. Atrodo, kad miško tankmėje kažkam parūpo  užkurti laužą. ……….2. kai jau buvo taika padaryta, tai šikšnosparnis vėl prie paukščių prisidėjo. (l.l.p.)    3. Tas sudriskęs žemėlapis, kurio neįstengėme perskaityti, virto mums dideliu pasauliu. (J.Š.)

Palyginamieji posakiai su jungtukais lyg, tartum (tarytum),  vos. ……. 4. Katrė verkė, kaip lietus lijo. (Ž.)  Jungiamasis žodis ir tarinys - tikras šalutinis sakinys.     ….. 5. Ta siena plonytė ir atrodė  kaip privertas žvilgsnis. 5-ame pavyzdy yra jungiamasis žodis, bet nėra tarinio - nėra šalutinio sakinio. Yra palyginimas.

SKYRYBOS taisyklėlė. Jei susiduria du jungtukai, kablelis tarp jų nededamas.       ( nors jis čia ir turėtų būti)  Pvz.:

Mokiniai žinojo, kad jei gerai mokysis, pereis į aukštesnę klasę.
Čia susiduria dviejų šalutinių sakinių jungtukai: kad,jei.
Vienas š.s.: ką žinojo?- kad pereis į aukštesnę klasę.
Antras š.s.: prie kokios sąlygos pereis?- jei gerai mokysis ( antrasis š.s. įsiterpęs į pirmąjį šalutinį sakinį).

ŠALUTINIŲ sakinių LAIPSNIAI

Kai sudėtiniame prijungiamajame sakinyje yra keli šalutiniai sakiniai, jie gali būti kelių laipsnių.:

1.Po truputį sužinojau, ką mano šunelis mėgsta, kas jam labai patinka.

sužinojau? – ką mėgsta.       dar sužinojau? - kas patinka.  Abudu šalutiniai sakiniai I laipsnio, nes abiem šalutiniams sakiniams klausimai keliamas iš pagrindinio sakinio.

2.Buvo taip tylu, jog mes girdėjome, kaip ant draugo rankos tiksi naujas laikrodis.

……Kaip tylu? – jog mes  girdėjome. Klausimas iš pagrindinio sakinio – tai I laipsnio šalutinis sakinys.         girdėjome? – kaip tiksi.         Klausimas keliamas iš I laipsnio šalutinio sakinio, todėl antras šalutinis sakinys yra II laipsnio.

KAIP NAGRINĖTI sudėtinį prijungiamąjį SAKINĮ:

PIRMIAUSIA - perskaityti sakinį ir pagal pastebėtus prijungiamuosius jungtukus ir tarinį jau matai, kiek čia yra šalutinių sakinių.

ANTRA- Skaityti pagrindinį sakinį ir kelti klausimą šalutiniam sakiniui - nustatyti šalutinio sakinio rūšį (rūšys duoti aukštėliau).

TREČIA - Jei pagrindinis sakinys turi kelis šalutinius sakinius, nustatyti jų laipsnius (abu pirmo ar pirmo ir antro … laipsnio).

Įvairių šalutinių sakinių pavyzdžiai
*Ar pakaks jums pasiryžimo, negalėčiau pasakyti.
*Negalėčiau pasakyti, ar pakaks jums drąsos.
*Dar gaideliai negiedojo, kai mamužė kėlė (d.)
*Vaitkus laukė, kol virtuvėje užges šviesa. (M.S.)
*Vėjas taip smarkiai pūtė, jog net stiebas linko.
*Kaip pasiklosi, taip išmiegosi. (p.)
*Nors ir lytų, aš eisiu į mokyklą.
*Žibuoklių kvapas ore plauko, nors pievoj jų ir nematyti. (K.B.)
*Merkėsi akys, lyg būčiau nemiegojęs.
*Ne mergelė būčiau, kad aš nematyčiau, kas lekia be sparnelių. (d.)    Du šalutiniai sakiniai.
*Kai tik pastebėjau iš lėktuvo einančius dūmus ir kai išgirdau keistą spragtelėjimą, man kniostelėjo, kad lėktuvas ieško vietos nusileisti. (P.C.)   Trys šalutiniai sakiniai, pirmas ir antras sujungti jungtuku  ir.
.. Pažiūrėk (aukščiau)  Jungtukų Lentelę ir paieškok čia sakiniuose tų jungtukų - nuo jų prasideda šalutiniai sakiniai, ir kiekvienas jų turi tarinį.

…… =================      ** ** ** ** **     ================

…………………………….

Patiko (0)


Atgal į: 11** SKYRYBA. Šalutiniai sakiniai