Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2009-01-22

56. 45* GIBRALTARAS UOLA, b e ž d ž i o n ė s

Publikuota: Kita

  Uolos  BEZDŽIONĖS - MAKAKA.

 Gibraltaro Uola - vienintelė vieta Europoje, kur laisvai vaikšto šios rūšies beždžionės. Visiems įdomu jas pamatyti, taip pat ir mums , dviem autobusiukais atvažiavusiems prie kalno. Beždžionės neturi jokios uodegos ir priklauso  Makaka Sylvanus rūšiai; jos  gali būti sutinkamos tiktai Maroke, Alžyre. Kaip makaka atsirado Gibraltare, nežinoma, kadangi nėra jokių rašytinių šaltinių iki 18 šimtmečio.

Legenda  sako, kad emigravo iš Maroko per tunelį po sąsiauriu. Tikėtina teorija, kuri teigia, kad beždžionės atvyko kartu su arabais užkariautojais arba kad buvo atvežtos čia, į tolimą , nuobodų Britanijos imperijos pakraštį, pasilinksminimui. Va ir poetas K. Binkis eil. “Pranašas” rašo: “Susirinko iš skersgatvių tipai ir mano: “Beždžionę parodys”, mano, kad bus katarinka.” Kita legenda sako, kad tą dieną, kai makaka dings, britai neteks Gibraltaro

Dabar beždžionių makaka yra daugiau nei šimtas, jų gimimai ir mirimai registruojami ir visi turi  v a r d ą, jie yra kotroliuojami, už juos atsakinga Gibraltaro vyriausybė, kariuomenė rūpinasi jų maistu ir taikiu sambūviu.

Gibraltare yra dvi beždžionių kolonijos: 20-ties grupė gyvena šalia karalienės vartų ir  didelė grupė, kurios turistai nemato. Pirmoji grupė paprastai visada šalia turistų, taikingai, o kartais ir ne visai, bendrauja su jais - gali jas liesti, maldauja ko nors suvalgyti, o kartais ir vagiliauja - maisto, ne kokių nors blizgučių.

Čia matote ir tuos šaunius autobusiukus, kurie taip lengvai lipo stačiom gatvelėm į Uolą. Ir makaka.

  


Atgal į: 56. 45* GIBRALTARAS UOLA, b e ž d ž i o n ė s