Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2009-09-27

22. PRŪSIJA. PRŪSAI.

Publikuota: Kita

22. PRŪSAI - tai Vakarinių baltų gentis, tauta.

Skaitydamas šį str., vis pasižiūrėk į žemėlapį  III (ar IV-tą) ir V-tą.

Prūsai pirmą kartą paminėti IX a.  XIII a. prūsų žemės buvo tarp Vyslos (vakaruose) ir Jotvingių, Sudūvos, bei Skalvių (šiaurės rytuose). Taip pat apėmė nedidelę Šakių raj. dalį bei beveik visą Vilkaviškio rajoną. Vokiečių šaltiniuose XIII a. minimos šios prūsų žemės:    Pamedė, Pokesė, Varmė, Barta, Notanga, Semba, Nadruva, Sasnava, Galinda ir Subava.

Vaizdas iš Vikipedijos  laisvosios enciklopedijos. Užrašai lotynų kalba.    Šiuo metu didelę dalį Prūsijos valdo Rusija (Kaliningrado sritis), dalis priklauso Lenkijai ir Lietuvai (Mažoji Lietuva-apie ją toliau dar parašysiu., arba Klaipėdos kraštas). Prūsijos regionas patyrė labai ilgą ir sudėtingą istoriją, čia du kartus visiškai keitėsi etninė (tautos, genties) sudėtis. Senovės Prūsija buvo XIII a. (4-8 dešimtmečiuose) nukariauta Vokiečių ordino.

Masovia - Mozūrija

V. ISTORIJA1226 m. Mozūrų kunigaikštis Konradas pakvietė kryžiuočius kovoti su prūsais. Šventosios Romos imperijos imperatorius Frydrichas II ir popiežius Grigalius  IX “Aukso bule” perleido visas Prūsijos žemes Ordinui, kurias jam pavyks užkariauti.   1230-1249 m. Ordinas užkariavo beveik visus prūsus ir ėmė kelti grėsmę kuršiams, žemaičiams ir lietuviams. Vėliausiai užkariauti buvo sambiai, skalviai ir nadruviai - arti Lietuvos esančios prūsų gentys.   1260 m. kilo Didysis prūsų sukilimas - vienas iš vadų buvo Herkus Mantas (truputį apie jį toliau). Sukilimas tęsėsi iki 1274 m., kai buvo galutinai numalšintas.     1285 m. prųsai buvo galuinai užkariauti. Prie tų žemių užkariavimo prisidėjo Čekijos karalius Otokaro II.  Jo žygio į Sembą metu 1255 m.  buvo įkurta Karaliaučiaus pilis - nuo tada ir gyvuoja Karaliaučius - Kėnigsbergas, o dabar Kaliningradas.

1525-1701m. jau Prūsijos kunigaikštystė - vokiečių valstybė. Sostimė - Karaliaučius, kiti miestai -Klaipėda, Tilžė. Gyveno lietuviai (lietuvininkais vadinami), lenkai, prūsai, vokiečiai.   (apie lietuvių padėtį Prūsijos kunigaikštystėje - tuojau po to str. pabaigos).  1525m. įvesta valstybinė  religija -  liuteronizmas.  1544m. įkūrė tuometinį Albertinos pirmą protestantišką universitetą. (nuo 2005m. Kaliningrado srityje  -Rusijos valstybinis Emanuelio Kanto universitetas). Jo steigime didelį vaidmenį suvaidino iš Vilniaus pasitraukę lietuviai protestantai - Stanislovas Rapalionis ir Abraomas Kulvietis.    Emanuelis Kantas buvo lietuvių kilmės Prūsijos filosofas, klasikinės vokiečių filosofijos pradininkas. Nuo 1770m. - universiteto profesorius. Žinomas jo kūrinys - “Grynojo proto kritika“.

1701m įkurta Prūsijos karalystė. XVIIIa. ji buvo didžiausia vokiečių gyvenama valstybė Europoje.  XIXa. jos pastangomis vyko Vokietijos susivienijimas. Po susivienijimo 1871m. Prūsijos karalystė tapo Vokiečių imperatoriškojo reicho autonomine dalimi. 1878m. Rytų Prūsijos ir Vakarų Prūsijos provincijos buvo sujungtos į vieną.


Patiko (0)


Atgal į: 22. PRŪSIJA. PRŪSAI.