Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2009-09-09

20. BALTŲ g e n t y s

Publikuota: Kita

20. ĮDEDU perpieštą

 "BALTŲ GENTYS", 12-as amžius, žemėlapį, įkomponavęs dabartinės  Lietuvos kontūrus, taip pat pažymėjęs Rygą, Klaipėdą, Kauną, Vilnių ir Minską. Minskas svarbu, kad matytumėme, kaip arti jo , pagal M. Gimbutienę, 12 a. gyveno Rytų baltai - lietuviai. Atstumas nuo sienos (mėlyna linija) iki Minsko  apie 73 km.  O ankstyviausios užuominos apie Minską 1067 m. (XI a.), tada jis buvo Polocko kunigaikštystės provincijos miestas.
čia pasižiūrėsime, kokias gentis (jų dalį) įsijungė besiformuojanti Lietuvą, kokias Latvija ar Lenkija, Baltarusija.

IV. M a n a u.  Kadangi  L a t v i j a buvo apie, virš 300 m. okupuota vokiečių ordinų, manau, reikia trumpai apie juos. Kalavijuočių ordinas buvo įkurtas 1202 m. Rygoje vokiečių vyskupo Alberto iniciatyva.  Tikslas - ginklu skinti kelią krikščionybei šiaurės baltų ir finų (lyvių, estų) žemėse. Jų simbolis - raudonas kalavijas ant balto riterių apsiausto.  Kalavijuočių ordinas pradėjo pavergti lyvius ir šiaurės sėlius (juos ir kitus matai žemėlapyje) 1208 m., latgalius - iki 1230 m. Taip pat įsigalėjo Šiaurė ir Vidurio Kurše.  Puldinėjo Lietuvą, iš pradžių pasitelkdami  į sąjungininkus žiemgalius (1005,1008). Tačiau įsigalėję Rytų Žiemgalijoje, pradėjo kovas su žiemgaliais tikslu juos užimti.

Po pralaimėto Saulės mūšio (1236) Ordinas nebeatsigavo, o 1237 m. susijungė su kryžiuočių ordinu ir tapo Livonijos ordinu.  Išformuotas 1561 m. vykstant  Livonijos - Rusijos karui. Didžioji Livonijos dalis (išskyrus Šiaurės Estiją) pasidavė Lietuvai, o iš jos pietinių žemių buvo sukurta  Kuršo-Žiemgalos kunigaikštystė (1561-1795) , kurios pirmuoju kunigaikščiu LDK vasalo teisėmis tapo liuteronų tikėjimą priėmęs paskutinysis Livonijos magistras Gotardas Ketleris

Patiko (0)


Atgal į: 20. BALTŲ g e n t y s