Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2009-09-03

18. BALTŲ KILMĖ - kita nuomonė.

Publikuota: Kita

18. BALTŲ KILMĖS M.Gimbutienės ir alternatyvi A.Girininko teorija.   Tai įdomu.

Pasak M.GIMBUTIENĖS ir jos gausių pasekėjų prieš maždaug 3000 metų pr.Kr. į Pietryčių Europą (Senąją Europą, priešistorinę)  atsikraustė vad. Kurganų kultūros* ir “virvelinės keramikos kultūros* nešėjai. Mes dabar juos vadiname indoeuropiečiais.  Atvykėliai asimiliavo (nutautino) europidų rasės atstovus, kurie kalbėjo mokslui nežinoma  neindoeuropietiška kalba. Po kokio tūkstantmečio čia pradėjo formuotis baltų gentys (etnosas).

Paskutiniais dešimtmečiais kai kurių A.GIRININKO “archeologinės mokyklos” atstovų pastangomis formuojasi alternatyvi naujaisiais archeologijos duomenimis ir iš dalies paleogeografo A.Seibučio įžvalgomis grindžiama baltų kilmės teorija. Anot jos, baltai yra kelis tūkstančius metų gyvenusi tarp Baltijos jūros ir Uralo kalnų probaltų (baltų pirmtakų) senbuviai. O jų protėviai į šią vietą atsikraustė greičiausiai nuo Karpatų bei Sudetų kalnų ir jame įsitvirtino apie 8000 metus.

Dabar oficialiai laikomasi M.Gimbutienės baltų kilmės teorijos (apie ją ir rašau). A.Girininko formuojama alternatyvi teorija yra gana įdomi ir ateity, galutinai ją patikrinus, gal ir bus piimta.

n*Kurganas - Rusijoje, Rytų Europoje paplitusi pilkapių forma. Pilkapiuose (supiltas žemės kauburys) buvo laidojami didikų kūnai drauge su brangenybėmis, ginklais, arkliais. (plačiau žiūr. 9 įrašą).

*Virvelinės keramikos kultūra. Šios kultūros Baltijos ir Suomijos paminklai jungiami į Rytų Pabaltijo virvelinės keramikos ir laivinių kovos kirvių kultūrą. Jai būdingi nedideli pavieniai kapinynai. Virvelininkai randami palaidoti suriestoje padėtyje ant šono. Vyrai - dešiniojo, moterys -kairiojo. Matyt , vyro vaidmuo čia buvo labai svarbus. (žiūr. tos kultūros molinio indo pavyzdį 9 įraše).

Patiko (0)


Atgal į: 18. BALTŲ KILMĖ - kita nuomonė.