Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2009-08-20

17. BALTŲ TAUTOS IR GENTYS. ŽEMĖLAPIS

Publikuota: Kita

17. 11-16  Įrašų  a p ž v a l g a.

*Kodėl  mes vadinamės  baltai.

*Baltų genetinis ir antropologinis tipas.

Peržvalga. Savarankiškai:

*1-10 (išskyrus 3-čią) įrašai. Senoji EUROPA (jų dievai ir kt. unikali medžiaga.

*11-12 įr. Su III-ąja banga į S.Europą ateina baltai - mes

*13 įr. Baltų priešistoris. ŽEMĖLAPIS.

*14-16 įrašai. Mokslininkų darbai. Germanai ir Slavai - jų ekspansija į priešistorines  baltų žemes.

TAI KODĖL mes vadinamės  b a l t a i s ?  NES taip apibendrintai  v i e n u  žodžiu pasakome  “lietuviai, latviai, prūsai ir kt, gentys” O iš kur tas terminas?  ŠTAI  HERODOTAS, garsus gr.rašytojas  ( apie 484-425 pr.Kr.), vad. istorijos tėvu, mini, kad į šiaurę nuo skitų gyvena  neurai. Manoma, kad tai baltai. Kalb. K.BŪGA ir K. Jaunius baltus vadino aisčiais - terminas paimtas iš romėnų rašytojo  Kornelijaus TACITO veikalo “Germanija”, kur minima gentis, gyvenusi prie Svebų (Baltijos) jūros.  Vokiečių kalb. F.NESELMANAS  pirmą kartą pavadino baltų terminą 1845 m. Terminas  padarytas iš Baltijos jūros vardo.  Tas terminas visuotinai prigijo ir visur vartojamas. Beje, iki 1845m. buvo vartojamas terminas  aisčiai.

BALTŲ GENETINIS IR ANTROPOLOGINIS TIPAS. Paskutinis ledynmetis prasidėjo prieš 40 mln. metų, baigės prieš 10.000 metų.  Archeologiniais duomenimis, daugiausiai po paskutiniojo ledynmečio prie Baltijos įsikūrusių medžiotojų ir žvejų priklausė IX genetiniam (M173/M204mutacijos)  žmonių tipui, visoje Europoje išplitusiam dar prieš 40 mln. metų.   *** Po ledynmečio prasidėjus atšilimui, prie Uralo gyvenę finougrai (finai ir ugrai) buvo VIII genetinės grupės atstovai. Finougrai gyveno Rytų ir Šiaurės Europoje bei Vakarų Sibire.  Šių dienų Lietuvoje “finougrišką” genetinę komponentę atitinka  genetinė haplogrupė N3.   ***Daugumas lietuvių moterų priklauso itin archaiškoms su paleolitinėmis  Madleno ir Svidrų kultūromis siejamoms “protoeuropidinėms”  Europos haplogrupėms  H,U,V ir I. ** TIk visai nedidelė moterų dalis yra iš Artimųjų Rytų kilusių  T ir J genetinių grupių atstovės. Tų grupių susiformavimą lėmė LDK laikotarpiu Lietuvoje gana dažnos mišrios lietuvių ir  žydų santuokos.

Antropologiniu (mokslas apie žmogaus kilme, rases) požiūriu, dabartiniai  b a l t a i yra gana tipiški Vidurio Europos europidai.

Papildymas. T ir J moterų genetinės grupės atstovių atsiradimą lėmė XVIII-IX a. gana dažnos lietuvių tautybės vyrų ir žydų tautybės moterų (daugiausiai vienuolių marijavičių į katalikybę atverstų žydaičių) santuokos.   *** Vilniuje per pirmuosius 30 kongregacijos veiklos metų buvo atversta daugiau kaip 400 neofičių, daugiausia žydžių mergaičių. Tikslai: atversti į katalikų tikėjimą žydes ir mokyti neturtingas, ypač našlaites mergaites. Marijavitės nešiojo pilką drabužį, darė 3 vienuoliškus įžadus. Rusų valdžiai uždarinėjus vienuolynus, taip pat ir marijavičių, vienuolės buvo išsklaidytos po  kitus moterų vienuolynus išmirti, Rusų valdžia atidarinėjo stačiatikių vienuolynus.
i.

Patiko (0)


Atgal į: 17. BALTŲ TAUTOS IR GENTYS. ŽEMĖLAPIS