Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2009-08-10

16. BALTŲ PLOTAI labai sumažėja.

Publikuota: Kita

16. SLAVAI.

Yra tautų, kalbančių slavų kalbomis.

ŠALYS, kuriuose daugumą sudaro slavai, yra: Rusija, Ukraina, Baltarusija, Lenkija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Kroatija, Serbija, Bosnija ir Hercegovina, Makedonija, Bulgarija, Juodkalnija.

Pasak vienos teorijos, “slavas” kilęs nuo žodžio “slovo”, t.y. žodis. Taip neva slavai save skyrė nuo germanų, kuriuos vadino “nemcy“, t.y. nebyliai. Na, vokiečiai, matyt, kalba neperrėkdami pašnekovo, kultūringai, tai ir atrodo - jie mažakalbiai, nebyliai.

Tiksli slavų protėvynė nėra nustatyta, mokslininkai juos kilnoja po visokias Europos vietas. Daugelis tyrinėtojų dabar linkę manyti, kad  V - IIi a. pr.Kr. slavų plotas dar buvo nedidelis Europos vidurys - tarp Vyslos, Pripetės, Dniepro ir Karpatų (pietuose, žiūr. žemėlapį).

Mums svarbiausia, kada slavai (rusų tauta) pradėjo veržtis į rytinių baltų (dab.lietuvių, latvių ir iki Volgos aukštupio) žemes. O tai buvo VI - VII a. po Kr. sandūra. Vadinasi, iki 700 metų po Kr. pradžios rytiniai baltai ramiai apie 2600 metų gyveno tuose didžiuliuose Rytų Europos plotuose. O Vakaruose, kur atslinko germanai, - tik apie 1800 metų.

Pirmą kartą Rytų galindai paminėti VI (6-to) a. vidury Rytų Romos imperijos istoriko JORDANO veikale “GETIKA”. Rytų galindai taip vadinami sąlyginai, taip juos atskiriant nuo vad. Vakarų galindų. Išlikę vietovardžiai liudija, kad Rytų galindų kalba turėjo Rytų ir Vakarų baltų tarmių ypatybių.

Rytų galindai -baltų gentis, gyvenusi Protvos (kairysis Okos intakas) aukštupyje, dabartinėje  v i s o j e Maskvos teritorijoje. Čia rasti baltų piliakalniai ir gyvenvietės (jau rasta apie 70 jų). Vadinasi, baltai (dab. lietuviai), pavadinę dab. Maskvos vietą Maskva, nuo seno tvirtai buvo įsikūrę. O rusų mokslininkas V.Toporovas ten randa labai daug baltiškos kilmės vandenvardžių.

JAU 8 a. Rytų galindus ėmė smarkiai puldinėti į čia atslenkančios slavų gentys (rusai ir kt.), ir galindai (Rytiniai baltai)  t r a u k i a s i. Nuo X a. galo (apie tūkstantuosius metus) čia nebelieka jokių baltų pėdsakų, o atsiranda slaviški ir, kaip nekeista,- finiški. Matyt, finai (dab. estai, suomiai) su slavais bendradarbiavo  ar pas juos tarnavo.

DABAR baltų gyvenvietės susitelkia už Maskvos. Žinoma, kad XII - XIV a. šios genties gyventa į pietus, pietvakarius nuo Maskvos, Gžacko ir Mažaisko apylinkėse, daugiausia Protvos ( kairysis Okos intakas) baseine. Ipatijo metraštis rašo: dar XI - XII a. čia gyveno baltų padermės galindai. Rusėnų metraščiuoe Rytų galindai (goliadi) minimi nuo 1058 metų. Darbo įrankius ir ginklus (kirvius, pjautuvus , strėlių antgalius).  gaminosi iš jų pačių lydytos geležies.

KAD dar 13 a. pradžioj baltai prie Makvos tvirtai jautėsi, rodo toks istorinis faktas. Tautvilas, Mindaugo Dausprungo sūnus, 1248 m. įsitvirtino Polocke (apie 230 km nuo Vilniaus ir 500 km.  iki Maskvos) ir metų pabaigoje su broliu Edivydu ir dėde Vykintu, Mindaugo pasiųsti (Mindaugas karaliumi tapo 1253 m.),  kariavo prie Protvos upės ir sumušė Maskvos kunigaikštį.

Į D O M U. Paminėtina, kad kone visose suslavėjusiose buv. baltų žemėse iki 13 -14 a. dar gyveno įvairaus dydžio baltiškų “salų, o ryčiausiose dalyse baltiškai kalbėta iki naujųjų amžių pradžios. Baltų gentis Rytų galindai buvo nuolat aršiai puldinėjama. Archeologas V. Sedovas teigia, kad rusai Protvos baseino miškus kolonizavo ir galindų genties likučius  asimiliavo tik 15 -16 a. (XV -XVI a.).

Taigi ten, Rusijoj, baltai buvo beveik visai asimiliuoti, o Lietuvoje Didieji Lietuvos kunigaikščiai nuo karaliaus Mindaugo (1236-1263) iki Vytauto Didžiojo (1392-1430) (ir Kazimiero Jogailiečio (1440-1492) per 200 metų Lietuvos žemes vėl išplėtė  rusų žemėse: šiaurės rytuose Vytautas valdė apie 120 km iki Maskvos (Gžacko ir Mažaisko apylinkės, kur dar kažkiek miškuose gyvavo galindai).

Bet reikia pasakyti, kad mūsų kunigaikščiai, suprantama, apie baltus, kokiuose didžiuliuose Europos plotuose jie gyveno, nieko nežinojo. LDK kunigaikščiai kūrė naują savo laikų istoriją.

Patiko (0)


Atgal į: 16. BALTŲ PLOTAI labai sumažėja.