Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2009-05-06

9. N A U J O J I EUROPA. - Sen.EUROPA žlunga. PIRMOJI banga.

Publikuota: Kita

9. NAUJOSIOS EUROPOS būdingiausi bruožai.
Tai piemenys (pastoralistai), raiteliai.
Patriarchalinė sistema (valdo vyras).
Piliakalniai.
Pilkapiai.
Virvelinė kultūra.
Garbinami vyriškieji dievai.
Stambesni žmonės.

Senosios Europos kultūra žlugo, kai į ją pradėjo veržtis visa kitokios  kultūros žmonės:

piemenys (pastoralistai), raiteliai, apsiginklavę titnaginiais durklais, ietimis, lankais ir strėlėmis, gyvenantis patriarchaline (kai valdo vyras) sistema ir garbinantys vyriškuosius dievus, savo kelią nužymintys pilkapiais.

Taigi susidūrė dvi kultūros. Senoji kultūra žlugo ne iš karto, o keliais etapais per  porą tūkstančių metų, tarp
4500 ir 2500 metų pr. Kr. Pirmiausia sunyko Vidurio Europos rytai - ten, kur buvo aukščiausia kultūra.
Išnyko raštas, menas, šventyklos.

Būta trijų pagrindiniū pastoralistų bangų:
Pirmoji banga apie  4400 - 4200 pr.Kr.,  sklido nuo Volgos.
Antroji apie  3400 - 3200 pr. Kr. - nuo Juodosios jūros.
Trečioji apie  3000 - 2800 pr. Kr. - nuo Volgos.

Pirmosios bangos p i l k a p i ų kultūros -Kurganų kultūros- kelias ėjo nuo Volgos, Dniepro, Dunojaus (žiūr. žemėlapį). Jų kely pilkapiai. Juose nebe smulkučiai Sen.Europos žmonės, o stambesni, išsiskiria karių ir valdovų kapai, juose daug kovos titnaginių ginklų, įrankių. Turtingesnis palaidotas kartu su žmona, greičiausiai gyva, kad ir po mirties turėtų žmoną. Rasta iš akmens iškaltų žirgo galvučių.

Randama dar dvejopų puodų: vieni (1.) gražių formų, išpuošti įvairiais raštais, meandromis, spiralėmis (tai Sen.Europa), kiti smailiadugniai Narvos kultūros (3.) puodai, nedažyti, papuošti  v i r v u t ė s įspaudais (2.). Tai virvelinė kultūtra (Naujoji Europa)
Nebeliko įvairiaspalvės keramikos, dingo ir raštas.

1. 2. 3.


Patiko (0)


Atgal į: 9. N A U J O J I EUROPA. - Sen.EUROPA žlunga. PIRMOJI banga.