Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-08-25

36*** PRATIMAI

Publikuota: Kita

* BŪDVARDIS
7. Pirma, gerai įsižiūrėk, kokiuose linksniuose rašomos nosinės, ir atlik užduotį - įrašyk reikiamą  (nosinę ar nenosinę) raidę:
….1. Sutikau ger-j-  ir linksm-j-  žmogų.
2.Sveikinu šauni- j-  trijulę.
3. Ačiū ger-jai močiutei.
4. Pasveikinau su raudon-ja  rože.
5. Gili-jame  šuliny dau vandens.
6. Lengvos  pirm-j-  metų užduotys.
7. Padovanojo pilk-j-  karvelių porą.
8. Sen-jai piliai - pagarba.

S ė k m ė s.

Dar į d o m u, kad tas pats žodis, keičiant priesagas ar galūnę, gali būti  skirtinga  kalbos dalis. Pvz.:
drąsa - kas tai? -  daiktavardis (drąsos, -ai -ą…). Visada imti vns. vardininką;
drąsumas - kas tai? - daiktavardis (-o,-ui, -ą…);
drąsus, -i  - koks? kokia? - būdvardis. Būdvardis visada turi abi gimine - vyr. ir mot.;
drąsiai - kaip, kuriuo būdu? - būdo prieveiksmis,  nekaitomas;
drįsti - ką veikti? - veiksmažodis (aš drįstu, tu drįsti, jis,ji drįsta,  mes…).

……..————–  * * * ————

Patiko (0)


Atgal į: 36*** PRATIMAI