Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-08-06

44*** JUNGTUKAS

Publikuota: Kita

44*** JUNGTUKAS yra nekaitoma kalbos dalis, kuri jungia vienarūšes sakinio dalis arba sakinius.

Dažniausiai vartojami šie jungtukai: ir, o, bet, tačiau vis dėlto, tik,  jei, jeigu, jog,  kad, kadangi, kai,  kaip, ar, arba, nes, nors, bei.
………….. Jungtukų S K Y R I A I.    Jungtukai skirstomi į sujungiamuosius ir prijungiamuosius.
* SUJUNGIAMIEJI jungtukai:  ir, o, bet, tačiau, ar, arba, bei. Jie jungia vienarūšes sakinio dalis arba sakinius.
Vienarūšės sakinio dalys: Per sodžių ėjo skerdžius ir trimitavo. (V.K.)   Per naktį siautė vėjai ir audros.
Važiavome geru, bet kalnuotu vieškeliu.   Poilsiautojai kaitinosi prieš saulutę  arba maudėsi jūroje.
Sakiniai: Berniukas bandė užkąsti, tačiau kąsnis sustojo gerklėje.  Plykstelėjo žaibas, ir trenkė perkūnas.
Po žaliąsias girias vaikščiojo žmogus, ir tenai jį levas sutiko smarkus. (S.S.)

* PRIJUNGIAMIEJI jungtukai: jei, jeigu, jog,  kad, kadangi. kai. kol. nes, nors… Jie jungia šalutinį (nesavarankišką)  sakinį prie  pagrindinio (savarankiško)  sakinio.
PVZ.: Išėjome į mišką, kai pražydo žibuoklės.   Aš nieko nebijosiu, jei tu būsi šalia.   Pasakyk, ar mano laiškas pasiekė tave. Nemaniau, kad taip greitai ateis pavasaris.
..Noriu priminti, kad skaitant blogo įrašus, pastebiu šalutinių sakinių skyrybos klaidų - ne visada atskiria šalutinius sakinius, nebent yra jungtukas bet. Ir siūlau pasižiūrėti mano Įrašą:  11.SKYRYBA. Šalutiniai sakiniai 11** Ten išsamiai paaiškinu šalutinių sakinių skyrybą.
..Primenu, kad kadangi duodu visas kalbos dalis, duodu ir jungtukus, nors jokių rašybos atvejų čia ir nėra.

———–   * * *   ———-

Patiko (0)


Atgal į: 44*** JUNGTUKAS