Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-08-04

Publikuota: Kita

46*** BŪDINYS yra VEIKSMAŽODŽIO forma,  padaryta iš bendraties kamieno su priesagomis  -te,  -tinai.

BŪDINIAI paryškina veiksmažodžio reikšmę ir atsako į klausimus k a i p? Sakinyje eina
būdo aplinkybe.
Dirbti +te - dirbte dirba    šauti +tinai - šautinai šovė,
plaukti +te -plaukte plaukia  šaukti +tinai - šauktinai iššaukė.

PRATIMĖLIS. Išrašyk būdinius ir pabrauk būdinio priesagas. Berniukas skriste
išsrido į paupį. Vieną dieną Petrikė bėgtinai pabėgo nuo savo ponų. Nuo pat ryto
aikštėje žmonės jau knibždėte knibždėjo. Namai traukte traukė keleivį. Berniukas,
rodės, skristinai skrido. Vaikas upe plaukte plaukė (kaip plaukė? plaukte - būdo
aplinkybė)                                            Būdinys - tai paskutinė veiksmažodžio forma.

————- * * * ————–

Patiko (0)


Atgal į: