Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-08-19

39. GRAMATIKA

Publikuota: Kita

39*** VEIKSMAŽODIS

Svarbiausia - čia bus įdomių rašybos atvejų.

* VEIKSMAŽODIS yra kalbos dalis, kuri atsako į klausimus   daiktas veikia?   kas vyksta, atsitinka? Veiksmažodis reiškia daikto veiksmą - eiti, skaityti, dirbti, valgyti -  arba būseną - šalti, sirgti, gyti.
Veiksmažodžio pagrindinės formos yra trys:
Bendratis -   dirbti, kalbėti. mąstyti, daryti, prausti (kitą),  praustis  (pačiam) -čia  sangrąžinė forma,
Esamojo laiko trečias asmuo - dirba, kalba, mąsto (jis, ji),
Būtojo kartinio laiko trečias asmuo - dirbo, kalbėjo, mąstė (jis, ji).
Lietuvių kalbos žodyne ir duodamos kiekvieno veiksmažodžio visos trys formos, pvz.: dirbti, -a,-o, kalbėti, kalba, -jo.
* Veiksmažodžio pagrindiniai kamienai:  ei-ti,  ein-a,  ėj-o.   Iš jų daromos išvestinės veiksmažodžio formos,
pvz.: ein - a +ąs, -anti   - einąs, einanti. (dalyvis).

* Veiksmažodis turi tris nuosakas - tiesioginė, tariamoji  ir liepiamoji.

TIESIOGINĖ nuosaka
ESAMASIS laikas
..Aš einu,  Tu eini,  Jis,ji eina.   Mes einame,  Jūs einate,  Jie, jos eina.
BŪTASIS kartinis laikas
..Aš ėjau,  Tu ėjai,  Jis, ji ėjo.   Mes ėjome,  Jūs ėjote,  Jie,jos ėjo.
BŪTASIS dažninis laikas
..Aš eidavau,  Tu eidavai,  Jis,ji eidavo.   Mes eidavome,  Jūs eidavote,  Jie jos eidavo.        Priesaga dav.
BŪSIMASIS laikas
..Aš eisiu,  Tu eisi,  Jis, ji eis.   Mes eisime,  Jūs eisite,  Jie, jos eis.    Priesaga s

TARIAMOJI nuosaka
Aš eičiau,  Tu eitum,  Jis, ji eitų.   Mes eitume,  Jūs eitute,  Jie, jos eitųTrečiame asmenyje  ų nosinė.

LIEPIAMOJI nuosaka
Tu eik,  Jis, ji  tegu(l) eina,  teeina.     Mes eikime,  Jūs eikite,   Jie, jos tegu(l) eina, teeina.      Priesaga k

,,,,, Žinoti: Iš bndraties karmieno padaromi būtasis dažninis laikas su priesaga  dav: žiūrė -ti   - aš žiūrėdavau, tu žiūrėdavai,  jis,ji žiūrėdavo; mes žiūrėdavome …  ir  būsimasis laikas su priesaga  s: žiūrė -ti - aš žiūrėsiu, tu žiūrėsi,  jis,ji  žiūrės,  mes žiūrėsime,  jūs žiūrsite,  jie,jos žiūrės.

* Veiksmažodžio asmenuotės
Pagal esamojo laiko trečiojo asmens galūnes skiriamos  trys asmenuotės:
I asm. - a (jis, ji -neša, kelia, kalba)
II asm.  -i ( myli, gali ,tyli)
iii asm. -o (rašo, daro, saugo)

* ŠAKNIES BALSIŲ rašyba - y, ū ar  i, u (kalbu apie būsimojo laiko trečią asmenį).
Dviskiemenių veiksmažodžių bendratyje prieš  -ti esantys  y ir ū būsimojo laiko trečiame asmenyje  sutrumpėja:
pvz.:  gyti - gis,  lyti - lis,       žūti - žus,  būti - bus,  griūti grius.
….. Išimtys:  siūti - siūs,  vyti - vys  (čia išlieka y ir ū būsimajame laike).
Bet   y ir ū nesutrumpėja, kai prieš bendratį yra dar koks priebalsis:  slysti - slys,  dygti - dygs.
Taip pat nesutrumpėja ir daugiaskiemeniuose veiksmažodžiuose -  skaityti - skaitys,  matyti - matys,

* PRIEBALSIŲ rašyba.     (čia pakitimai vyks visuose trijuose būsimojo laiko asmenyse)
Bendraties kamieno   ž. z   š, s, einantys prieš  tisusilieja su būsimojo laiko priesaga  s ir vista  s, š.
Pvz.,  drož ti  + s - droš (ž+s= š)   grimz-ti +s -grims (z+s=s) ir t.t.   neš-ti + s -neš,   mes-ti +s -mes.

Dėmesio: Esamajame, būt.k., būt.dažn. laikuose ž,  o būsimajame l. jau  š: drožiu, drožiau, droždavau, bet būsimajame l.  aš drošiu, droši, droš….   Pavyzdžiai:  ūžti - ūš,  megzti - megs,  laužti - lauš,  pūsti - pūs (pūs ti +s;   s+s -  s).

…………………………. NOSINĖS BALSĖS žodžių šaknyse …………….. 2.  L E N T E L Ė
Tai raidės, turinčios išnykusio nosinumo pažymėjimą ą,  ę,  į,  ų
*Apie tai skaityk  39a*** Įraše.

———————  **

Patiko (0)


Atgal į: 39. GRAMATIKA