BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

42 *** PRIELINKSNIS

42*** PRIELINKSNIS   - yra nekaitoma kalbos dalis, kuri eina su linksniu  ir parodo linksniuojamojo žodžio ryšį su kitais žodžiais.

Jie visada eina su linksniu:   iš, vidury (ko?-kilmininko linksnis), į, pro (ką? galininkas),  su (kuo?- įn.)…

* SENYBINIAI  IR  NAUJYBINIAI PRIELINKSNIAI.
Senybiniai: prie, su , už, ant, apie, į, iš, pas, per, po...
Naujybiniai:   Jie kilę darniausiai iš prieveiksmių, bet vartojami su linksniais. Pvz.: greta (ko?) namo stovėjo svirnas - prielinksnis.   Ėjome greta (kaip? - būdo prieveiksmis).
…..Naujybiniai;   abipus, anapus,  aplink, arti, dėka,  greta, išilgai, skersai,  kiaurai, link, netoli, pasak, paskui, pirma, prieš, pusiau, šalia, šiapus, tarp, virš

* PRIELINKSNIŲ   VARTOJIMAS -  su kilmininku, galininku,  įnagininku.
* KILMININKAS abipus, anapus, anot, ant,  arti, arčiau, aukščiau,  be, dėka, dėl,  greta, iki , įkypai, įstrižai,  iš, išilgai, kiaurai,  kitapus, lig, ligi,  link, netoli, nuo,  pasak, pirma, pirmiau,  po, prie, pusiau, skersai,  skradžiai, šalia, šiapus,  tarp, už, viduj, vidury, vietoj, virš, viršuj, viršuje, viršum, žemiau.
Visiems čia įšvardytiems keliamas kilmininko klausimas  - ko?
Pvz.: eina be (ko?) draugų,   Toli iki (ko?) upės.

* GALININKASapie, aplink, į,  įkypai, įstrižai, išilgai,  kiaurai, pagal, palei, pas,  paskui, per, po,  prieš, priešais, pro,  skradžiai, skersai, už.
Visiems čia išvardytiems keliamas galininko klausimas  -?
Pvz.: eik pagal (ką?) kelio pakraštį,   ateik prieš (ką?) pietus.

* ĮNAGININKAS su, sulig, ties, po,     pvz.: kalbėjo su (kuo?) draugu,   stovi po (kuo?) stogu.
Tiems keliamas klausimas  - kuo?

* PRIELINKSNIAI su keliais linksniais.  Būdingiausi  yra du:  po ir.
Pvz.: po (ko?)  lietaus atėjo giedra (kilmininkas),   vyrai vaikščiojo po (ką?)  laukus (galininkas),    po (kuo?) eglėmis gulėjo lapė (įnagininkas),    su (kuo?) manimi būsi drąsus,   (ką?) žemę mokėjau nebrangiai.

……….————-  *  *  *  ————

Versk toliau - 43*** - yra prieveiksmis.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (2)

  1. BERNADETA:
    Algirdai, sveikinu su gražiomis šventėmis - vasario 16- ąja. Linkiu optimizmo, stiprybės, sveikatos ir dar daugybės mielų susitikimu šičia:)
    2011.02.16

  2. Ačiū, Bernadeta, už mielą komentarą.

Rašyti komentarą