BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

41*** PUSDALYVIS. PADALYVIS

41*** PUSDALYVIS yra veiksmažodžio forma, reiškianti veiksmo aplinkybę, kylančią iš to paties veikėjo kito veiksmo.
……Į s i m i n t i n a,   kad  čia yra vienas veikėjas, kuris atlieka du veiksmus.

Pvz., Saulius džiūgaudamas grįžta į klasę.      Saulius džiaugiasi ir grįžta.
…….. Išbėgdamas iš klasės, girdėjau, kaip draugai dar ginčijosi.    išbėgau ir girdėjau.
…….. Julius, gindamas draugą, netikėtai kilstelėjo ranką.    Julius gynė ir kilstelėjo.
Pusdalyvis padaromas iš bendraties kamieno ir priesagos dam-asdam-a.  Kaitomas giminėmis (vyr. mot.)  ir skaičiais (vns., dgs.).
Ei-ti + damas, dama - eidamas, eidama (vienaskaita),  eidami, eidamos (daugiskaita).

Yra ir sangrąžinė pusdalyvio forma (sangrąžos dalelytė  si arba is) - prausdamas (kitą) ir prausdamasis (pats save).
Pvz.:  Tėvas ėjo tyliai, žvalgydamasis į laukus.  Berniukas smalsiai žiūro į paukštį, stengdamasis net nekvėpuoti.  Vaikas , dairydamasis į visas puses, ėjo pamiške.

————— *  *  *  ————–

PADALYVIS yra veiksmažodžio forma, reiškianti veiksmo aplinkybę, kylančią iš pašalinio veiksmo.
……
Į s i m i n t i n a,  kad čia veikia du veikėjai,  kiekvienas atlieka savo veiksmą.

Pvz., Saulei tekant, turistai priėjo upę.   Saulė teka,  turistai prieina.
……. Lyjant lietui, berniukas skubėjo namo.   Lietus lyja, berniukas skuba.
……. Vidurdieniui artėjant, triukšmas tyla ir pasislepia kažkur girioje.  Vidurdienis artėja,  triukšmas tyla, pasislepia.

Padalyvis turi keturius laikus, padaromas iš atitinkamo laiko kamieno, nelinksniuojamas ir nekaitomas giminėmis.
Esamasis laikas   eina + ant - einant,    myli,tyli, nori + int - mylint, tylint, norint,
Būtasis k. l.          ėjo +us - ėjus
Būtasis d.l.           eidavo + us - eidavus
Būsimasis l.  (tu) eisi +iant - eisiant

*PRATIMAS dalyviui, pusdalyviui ir padalyviui.
Išrink ir surašyk atskirai dalyvius, pusdalyvius ir padalyvius. Pusdal. ir padal. lengvai  atrasi pagal jiems būdingas priesagas.
1.Mes šokome ioš lovos stypčiodami, pasistriksėdami.  2. -Galas,- pasakė motina nusisukdama.  3. Greitai ji iškepsianti puikaus krekeno. nuvogusi dalį pirmapienio nuo veršiuko.  4.Levukas, dažydamas bulves į rasalą, tvirtai pranešė…  5.O rytą pabudęs net randu ją senoj vietoj.  6.Atsisėdau, paėmiau į rankas sužeistą koją ir ašarodamas lingavau. Taip linguojant skausmas visada mažesnis.  7.Senoji karvė kiek patylėjo, tartum laukdama, ką atsakys berniukas. Bet šiajam vis delsiant, ji daugiau nebeprašė. 8.Galvijai, išgirdę ją ateinant, pradėdavo būbauti.  9.Bet išėjus iš namų paskutiniam anūkui, senutės jėgos išsekusios.  10.Ji galėjo pasisamdyti berną, bet vaikams ją palikus, nebenorėjo.  11.Man besėdint krautuvės kampe, įeina maža mergelė.  12.Akelės taip smalsiai žiūrėjo tartum bematant ims ir iššoks iš veido į pintinę.

………..—————-  *  *  *  —————-

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą