BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

38*** ĮVARDIS 

yra kalbos dalis, kuri nurodo daiktą, ypatybę arba skaičių, bet jų nepavadina.
* ĮVARDŽIŲ   S K Y R I A I:
Manau, kad  gerokai esate pamiršę įvardį, todėl duodu visus jo skyrius su pavyzdžiais.
ASMENINIAI - aš, tu, jis, ji, mes jūs, jie jos,  mano tavo. (turbūt tuos geriausiai  žinot)
SANGRĄŽINIS - savęs,
Savybiniai - manas, tavas, savas, maniškis, taviškis, saviškis,mūsiškis, jūsiškis
Parodomieji - šis,-i,  šitas, -a,  tas, anas, šitoks, toks, šioks, anoks, toks pat…
Pažymimieji - kitas, -a,  kitoks, joks, visoks, nė vienas, kiekvienas, tūlas, visoks, niekas, tas pats,
Klausiamieji ir  Santykiniai - kas, koks, kuris, katras, keli…
………….Įsidėmėtina: klausiamieji - tai klausiamasis sakinys (su klaustuku), pvz.,   Kas čia atsitiko?
………….santykiniai - kai neklausiama:  kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus.
Nežymimieji - kažkas, kažin koks, kas nors, kai kas, bet kas, kas ne kas, kuris ne kuris…
* Kai kurie įvardžiai turi įvardžiuotines formas:
………… Asmeniniai: jis, jisai,  ji - jinai.
………… Savybiniai:  manas - manasis, manoji,  tavas…  savas…
………… Parodomieji: tas - tasai, ta - toji,  toks - toksai.

* ĮVARDŽIUOTINIŲ formų linksniavimas
……….   VIENASKAITA  vyr.g. ir mot.g.         DAUGISKAITA   vyr. ir mot.g.
V. kas?        manasis,  manoji                     manieji,          manosios
K. ko?         manojo,   manosios                  manųjų,         manųjų
N. kam?       manajam, manajai,                   maniesiems,  manosioms
G. ką? …….. manąjį,    manąją, ………..….. .. manuosius,    manąsias
Įn. kuo? ….. manuoju, manąja                     manaisiais,     manosiomis
Vt. kame?    manajame, manojoje                manuosiuose, manosiose.

Čia, kaip ir įvardžiuotiniuose būdvardžiuose,  a p s i r i k u s  galima parašyti nosines Vns. naudininke (kam?) ir vietininke (kame?)!

Pratimas .Surašyk nosines.  Visi giria man-j- draugą.  Pasipuošk su nauj-ja sukneke. Šito tav-jam draugui nesakysiu. Girdėjau, kad kažkas išvogė tav-j- karvelių porą. Myliu sav-j- Tėvynę. Apie tai nieko nesakyk sav-jai draugei. Sav-jame krašte ir vilkui miela. žinai, nelabai mėgstu tav-j- kriaušių. Gerai prižiūrėk sav-sias darželio gėles.

* LINKSNIAVIMAS
……….Asmeniniai ir     Sangrąžinis
Vienaskaita ……………………………………. ……..Daugiskaita
V.  aš,              tu                   –             mes,       jūs
K. manęs,      tavęs             savęs             mūsų,      jūsų
…..mano,        tavo,              savo
N.  man,          tau,               sau             mums,    jums
G.  mane,        tave,             save            mus,       jus
Įn. manimi      tavimi           savimi          mumis,     jumis
Vt. manyje      tavyje            savyje          mumyse,  jumyse

Įsidėmėtina: Vns. kilmininke manęs,  tavęs,  savęs (su nosine),   o galininke mane,  tave,  save ( be nosinės!)
Visi įvardžiai linksniuojami ir turi tradicines nosines  Vns. galininke ir  Dgs  kilmininke.


…………………………………………..————-   * * *  ————-

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (4)

  1. Ačiū už gražų komentarą

  2. Dabar internete tikrai galime labai daug ko naudingo ir reikalingo rasti.

  3. Solveiga:

    Labai gerai dirbi, AlGdai, pasikartoju, ką jau rašiau, bet su kiekvienu naujai atvertu puslapiu, vis labiau džiaugiuosi, kad tokį darbą dirbi.

  4. Ačiū. Solveiga, esi tokia, kuriai mano darbas net su kiekvienu puslapiu yra artimas ir naudingas. Sėkmės Tau.

Rašyti komentarą