BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

35*** GRAMATIKA

35*** DAIKTAVARDIS

Čia pradėjau  spausdinti ir spausdinsiu visas kaitomas ir nekaitomas kalbos dalis ir veiksmažodžių formas,  jų penkiolika.

Iš jų linksniuojamos:  daiktavardis, būdvardis, skaitvardis, įvardis, dalyvis, pusdalyvis,
Nelinksniuojamos: veiksmažodis,   padalyvis, prieveiksmis, prielinksnis, jaustukas, jungtukas, dalelytė, ištiktukas ir būdinys.
Tai yra gera galimybė  JUMS,  atidžiai perskaičius kiekvieną kalbos dalį,  p a s i k a r t o t i  čia  randamus įvairius   r a š y b o s   atvejus.

*Medžiagą pateikiu  visiškai   n e m o k a m a i.  Noriu Jūsų nuomonės, kaip, pvz., patiko  Daiktavardis ir kt. kalbos dalys: ar viskas suprantama, ar galima pasikartoti, pasimokyti ir pan.
Prašau, pasiūlykite ir savo draugams, pažįstamiems pasižiūrėti, pasitikrinti rašybą.
..*Ši medžiaga, manau, ypač  tinka vyr. klasių moksleiviams, gal studentams, taip pat ir tarnautojams bei šiaip  besidomintiems ir siekiantiems gražesnės, grynesnės lietuvių kalbos. Mylėkime savo kalbą.

..*D A I K T A V A R D I S yra kalbos dalis, kuri nurodo daiktų vardą ir atsako į klausimą  kas tai?
Daiktavardžiai kaitomi skaičiais, linksniais, yra vyriškos (namas) arba moteriškos (žolė) giminės ir  turi bendrą formą: naktibalda, padauža, tarškalas.
……………………………….Turi 5 linksniuotes
I.……………………………….  II ………………….. ………..….. III ……………………….. IV ……………………….V
V. -as, -is, -ys             -a, -ė,-i                    -is                        -us                     -uo, -ė
K.  -o,  -io                   -os,  -ės                   -ies                      -aus                  -ens, -ers
Pvz.: namas, namo     duona, duonos       pilis, pilies    dangus, dangaus   vanduo, vandens,
…………………………………………………………………………………………………………………………. duktė, dukters
Matome, kad negalime rašyti svečes, svečio, nes tokios galūnės I linksniuotėje nėra, o yra svečias, svečio -   -as, -o.
Palinksniuokime Vienaskaitą…………………. Daugiskaita.
Vns.V. kas?   namas,  peilis,  gaidys,            namai, peiliai, gaidžiai
…… K. ko?    namo,    peilio,  gaidžio,          namų, peilių, gaidžių
…… N. kam? namui, peiliui, gaidžiui,          namams, peiliams, gaidžiams
…… G. ką?    namą,    peilį,    gaidį ,            namus, peilius, gaidžius
…… Įn. kuo? namu,  peiliu, gaidžiu,            namais, peiliais, gaidžiais
…… Vt.kur. kame? name, peilyje, gaidyje,   namuose, peiliuose, gaidžiuose.

Galimi trumpinimai ir kt.
I linksn.  Dgs. vt. namuose - namuos.
II l.  Vns. V. giria,    eglė
………….. N. giriai,   eglei
………….. G  girią,    eglę
Jei vardininke  ė, tai ir kituose linksniuose tik  ė, ei, ę - gėlė, gėlei, gėlę (ne  ia).
Vns. Vt. galvoje - galvoj,  gėlėje - gėlėj.
III.l. Vns. pilimi - pilim.   Vt. pilyje - pily.
IV l. Vns. In.  turgumi - turgum.   Vt. turguje - turguj.   Jei parašytume turgui , būtų naudininkas, kam?
V l. Vns Vt. vandenyje - vandeny.    Įsidėmėtinas žodis  duktė, dukters, dukteriai ( ne  -ei).   Juk jeigu vardininke ė tai kituose linksniuose  ė, ei, ę (žiūr. II l.). Bet čia ne  gėlė - gelės, o duktė - dukters.

Visada rašomos nosinės Vns. gal. - namą, gėlę, pilį, turgų, dukterį ir Dgs. kilm. - namų, gėlių, pilių, turgų, dukterų.

* DAIKTAVARDŽIAI, kurie rodo į save nukreiptą veiksmą, yra sangrąžiniai, jie turi dalelytę si, kuri gali virsti į is, ir dar -  gali eiti prieš šaknį.
Vns V. rūpinimasis, prausimasis, Dgs.V. įsipareigojimai,
K. rūpinimosi,   prausimosi,                 K. įsipareigojimų.
G. rūpinimąsi,   prausimąsi.
Rytinį prausimąsi atlik šaltu vandeniu (ką?).    Prausimasis šaltu vandeniu - sveikata (kas?).

* Daiktavardžiai padaromi ir iš kitų kalbos dalių pridedant priešdėlius ir priesagas.
Darant daiktavardžius iš veiksmažodžių, paprastai klaidina priesagos: kada  -imas, kada ymas. Sakome:
-ymas, kai veiksmažodis bendratyje turi -yti:  rašyti - rašymas,  skaityti - skaitymas,  daryti - darymas.
-imas, kai veiksmažodis neturi benratyje -yti: piešti -piešimas, durti - dūrimas, dirbti - dirbimas, lįsti - lindimas.

* Įsidėmėtini priešdėliai   į,  im  in ir  są, sam,  san.
į- įėjimas, įprotis, įnašas, įsakas, įstaiga, įrašas, įspūdis.     im- impilas, impulsas.      in- inkilas, indėlis.
są- jūdis, sąjunga, sąlyga, sąmojis, sąmonė sąnarys, sąnaudos, sąlytis.   sam- sambrėškis, sambūvis, samprotis,  sambrūzdis.
san- santaika, santuoka, sankaba, sankaupa, sankirtis.

* Dar priešdėliai  iš,  už
iš-sakymas, išsiblaškymas, iššaldymas, iššūkis.   už- sparnis, užžarstymas, užželdinimas, užžymėjimas. Rašant reikia aiškiai jausti  ir ir žiūrėti, kur du žž,   du šš.

* SUDURTINIŲ  daiktavardžių rašyba.
Sudurtiniai daiktavardžiai sudaromi su jungiamuoju balsiu ar be jo.
Jungiamieji balsiai:  a,  o,  ė,  i,  y,  u,  ū.   Nėra jungiamojo balsio  e ( vietoj girdimo  e rašome  ia).
Bulviakasys, rugiagėlė, aštriadantis, piliakalnis, giliavandeni.  Kiti jungiamieji balsiai: šilauogė - šilas + uoga;  matote: atmetėm galūnę as ir pridėjom jungiamąjį balsį a,  dirvožemis,  saulėlydis, akiratis, darbymetis, vidužiemis, galvūgalis   ir vidurvasaris: čia atmetėm žodžiui vidurys galūnę ys ir nepridėjom, nereikia  jokio jungiamojo balsio.

*** Gal stamboku mastu  aptariau daiktavardį , bet nuosekliai, ir viskas apie daiktavardį - duodu tas vietas, kur matysite, kad  rašant nereikėtų daryti klaidų.

* Jau pateikiau daiktavardį, būdvardį, skaitvardį, įvardį, veiksmažodį, dalyvį, pusdalyvį ir padalyvį,  prielinksnį, prieveiksmį, jungtuką, ištiktuką,  būdinįdalelytę ir paskutinį - jaustuką.

** Atidžiai panagrinėdamas paskaityk visas.

…………………..—————–   * * *   —————

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (8)

 1. Svečias, vyšnia.

 2. O ne geriau skirti kalbos dalis į kaitomas ir nekaitomas?
  Prie kaitomųjų dar trūktų veiksmažodžio, o nekaitomųjų jaustuko, ištiktuko (LILITA minėjo) ir jungtuko.

 3. Pagaliau sulaukėm gramatikos pamokėlės:)

 4. Aš skistau į linksniuojamas ir nelinksniuojamas. O ,beje, kaitomas yra ne tik veiksmažodis, bet ir prieveiksmis, net būdinys.

 5. L*:

  rytoj rašau lietuvių kalbos bandomąjį egzaminą, tad sumaniau paieškoti internete
  kažko, kas padėtų suprantamai pakartoti gramatiką, atradau puikų blog’ą.
  ačiū!

 6. Ačiū, L*, už tokį Tavo įvertinimą mano įrašų apie 15 kalbos dalių. Parašyk žinutę, kaip sekėsi tas bandomasis egzaminas. Pasiūlyk ir draugams pasinaudoti ta medžiaga.

 7. Vakaris:

  reike ydeti delelyte si

 8. Vakari, tokios “si”, kaip kalbos dalies, nėra. Veiksmažodis gali turėti si kaip sangrąžos formą, pvz., kalba-si, keičia-si, prausia-si, nu-si-prausia.

Rašyti komentarą