BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

49*** GRAMATIKA

……..Dėmesio! Yra naujas pratimas - PRATIMĖLIS 2.  Atlik jį.
………..Dėmesio! Pateikiau PRATIMĖLĮ 3. Atlik ir jį.

18** NOSINĖS BALSĖS žodžio gale (papildomas)

Apie tai rašiau 17** pačioje pradžioje. Čia noriu pateikti dar kelis atvejus.
1.ĮVARDŽIUOTINĖS formos. Įvardžiai, būdvardžiai ir  skaitvardžiai gali turėti įvardžiuotines formas, kai prie jų pridėsime įvardžius jis, ji.
Įvardžiuotinis būdvardis: geras+jis - gerasis,  gera+ji  - geroji.
Įvardžiuotinis įvardis:  manas+jis - manasis,  mana+ji - manoji.
Įvardžiuotinis skaitvardis: pirmas+jis - pirmasis,  pirma+ji - pirmoji.

Išlinksniuosiu įvardžiuotinį būdvardį
Vienaskaita ……………………………………….Daugiskaita
V.gerasis,      geroji                       gerieji,         gerosios.
K.gerojo,      gerosios                   gerųjų (ir vyr, ir moter. gim.).
N.gerajam,   gerajai                      geriesiems, gerosioms.
G.gerąjį,       gerąją ………………………..geruosius,   gerąsias.
Įn.geruoju,    gerąja                       geraisiais,    gerosiomis.
Vt.gerajame, gerojoje                   geruosiuoe, gerosiose.

2. SANGRĄŽINIAI DAIKTAVARDŽIAI
Daiktavardis, gavęs sangrąžos dalelytę  si (is),  virsta sangrąžiniu.

Pvz.: prausimas, skutimas, šukavimas + si - prausimasis, skutimasis,
……….šukavimasis (čia si virsta is).
Vienaskaita……………… Daugiskaita
V.prausimasis              prausimaisi
K.prausimosi                prausimųsi
N.prausimuisi
G.prausimąsi

3.Nosinės balsės VEIKSMAŽODŽIO gale.
Mes turėjome nosine 5-se linksniuojamose kalbos dalyse, o čia veiksmažodis! (nelinksniuojamas, o asmenuojamas)
Veiksmažodžiai  turi tris nuosakos: Tiesioginė, Liepiamoji ir Tariamoji.
Tariamoji nuosaka III-me asmeny turi nosinių:
Aš eičiau,  tu eitum,  jis,ji eitų.
Pvz.: Jis tikrai ateitų, jei koja neskaudėtų;  Aš skrisčiau ir jis skristų, jei sparnus turėtų; Jei visi gerai mokėtų, tai egzaminą išlaikytų ir laimingi būtų.

PRATIMĖLIS 1.
Daug klaidų daroma vartojant įvardžiuotines formas.Parašyk čia duodamus sakinius be klaidų.   Perspėju: neparašyk nosinių  N.(kam?) ir Vt,(kame?) linksniuose!!
Surašyk žodžius su padėtomis, kur reikia, nosinėmis.
Pirmajam mokiniui - dovana. Nuskyniau baltaja rožę ir padovanojau tau. Šiandien jau atėjo beveik didžiuju potvynių laikas. Senajame sode pražydo obelis. Raudonasias rožes dovanoju vėl tau. Labai džiaugiuos puikiaja gėle. Didžiajame kare žuvo daug žmonių. O koks kvapas žaliuju pievų! Aukštajai eglei suskaudo liemuo. Visada švenčiu didžiasias šventes. Ilgai prisiminsiu pirmaja šauniaja pamoką. Su pirmaja pergale!

PRATIMĖLIS 2.
ą ir ę tik esamajame laike.
Nurašyk žodžius ir  įrašyk juose  ą arba a ir ę arba  e. (žiūr. 17** įrašą).
Lauke š-la. Greitai užš-ls upės ir ežerai. Jurgio kūdra dar ne visai užš-lusi. Bet gerai š-lant užš-lti gali. Tik gerai įš-lus ledui, jis nebepavojingas. Ir vakar š-lo, ir šiandien š-la; ir pusdienį  pabuvus lauke, žiūrėk, jau veidai b-la ir ima b-lti, vadinas, perš-lai - dumk į kambarį. Matai, kai žmogus perš-la, pab-la, ima gl-žti, sugl-žta, t.y. suglemba, parkrinta ir…neduok die, g-sta.  Na, kam taip pesimistiškai, geriau pasigrožėkim, kai vakaro žara g-sta. Jau laužas užg-so. Blogiau, kai kamuoja neg-stąs skausmas, pvz., danties. O jei, žmogau, sakai, kad užg-so paskutinė viltis - esi  pesimistas. O būna ir baltų?  Na, žiū, pavasaris, barstyk tr-šas (nepatr-ši, neturėsi), nes ir kaimynas jau tr-šia ir vakar, mačiau, jis tr-šė. Juk be tr-šos ir derlius m-žta. O rankos nuo darbų kartais nuš-šta, ir mūsų valia išt-žta.
Pastabėlė. šitame pratime yra įsimaišę ir žodžiai su nosinėm šaknyje iš 17** įrašo  a,ę,į taisyklės (pasižiūrėk).

PRATIMĖLIS 3.
ą,  ę,  į,  ų kaitaliojasi su  an,  en,  in,  un
Išrašyk žodžius tokia tvarka:   1.kąsti - kanda,
Vienas nori k-sti, kitas jau ir (k…)da. Reikia dalgį gal-sti (ga…da). Sunku skausmą k-sti )k…čia). Malonu šventes šv-sti, ir žmonės šv…čia). Nesk-sk, brol, geriau plauk, bet vienas nusk…do). Vienas brolis sp-stus pelėms sp…dė, antras rankom gaudė, o trečias ruošės į urvą l-sti (l…do). Beje, antras bandė visą procesą reoriškai pagr-sti (pagr…dė). Nemalonu purvą nuo batų gr-sti, bet vienas (gr…dė). Jonė bandė laišką si-sti ir (pasi…tė) draugui. Negražu sk-sti, bet (apsk…dė).

7 - ni  pagrindiniai žodžiai:  Kartą prie  -žuolo priėjo ž-sis, už  -sos paėmė -sotį ir turguje pardavė. Gudri?  Arkliui uždeda ž-slus. Puodą kabina ant v-šo, o l-šis  - tai gaubtas stiklas. Ar žinojai?

———————-  *  *  *  ——————-
Ar dar norėtumėt mišrų tekstelį iš visų trijų taisyklių?
Ar nepamiršite pakomentuoti ir, jei kas nors patiko, paspausti patiko.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (6)

 1. Paradoksalu, tačiau, pati būdama filologė, be galo sunkiai orientuojuosi gramatikos terminijoj… :/ Kita vertus, šioje srityje mane gan sėkmingai gelbsti katiniška intuicija :>
  Graži iniciatyva, beje.

 2. Ačiū. Na, ne veltui filologė - labai tiksli skyryba.

 3. įvardžiuotinių formų vns. gal. ir dgs. viet. linksniai klastingi:D

 4. Baltąją
  didžiųjų
  raudonąsias
  puikiąja
  žaliųjų
  didžiąsias
  pirmąją šauniąją
  pirmąja:D

 5. Šaunuolė, Lulita - labai gerai ir tiksliai atliktas pratimėlis. Dabar įvardžiuotines formas gerai žinosi. Bet vis reikia pasikartoti.

 6. Donce:

  Kur tas 17?

Rašyti komentarą